Katowicom przybędzie kolejna duża, ważna i o międzynarodowym znaczeniu impreza – Europejski Kongres Logistyczny OneCargo. Zaplanowany na początek października kongres ma być najważniejszym i największym spotkaniem branży logistycznej w Europie Środkowo – Wschodniej, ale także odpowiedzią na potrzebę debaty o sektorze, który ma istotny wpływ na miejsce i rolę Polski w globalnej gospodarce. Inicjatorem przedsięwzięcia jest PKP Cargo, zaś organizatorem Grupa PTWP, odpowiedzialna również za Europejski Kongres Gospodarczy.

Europejski Kongres Logistyczny OneCargo zaplanowano na 5 i 6 października w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach. Pomysłodawcą wydarzenia jest PKP Cargo, które już kilka miesięcy temu ogłosiło, że przenosi oddziały swojej centrali, zlokalizowane m.in. w Krakowie i Warszawie, do Katowic. 


- Mamy nadzieję, że kongres będzie płaszczyzną do rozmów, wymiany idei, abyśmy mogli o logistyce rozmawiać szeroko, ale i bardzo konkretnie – wyjaśniał podczas konferencji w Katowicach Wojciech Derda z PKP Cargo. Jak zapowiedział na kongresie OneCargo mają być obecnie najważniejsi gracze tego sektora z tej części Europy.

Wstępny program konferencji już jest. Organizatorzy szacują, że na kongresie wystąpi około 1000 osób. Spotkania i debaty mają dotyczyć  m.in. stworzenia korytarza Bałtyk – Adriatyk, nowego Jedwabnego Szlaku, będzie mowa o transporcie lotniczym, ale też powiązaniach logistyki i ekologii. Jednym z głównych tematów będzie jednak kolej, omówione mają zostać wątki konsolidacji rynku kolejowego, konkurencji na torach Europy, pakietu kolejowego, perspektywy rozwoju kolejowej infrastruktury, czy taboru. 


- Rozwój i kształt europejskiego sektora logistyki, obejmującego klasyczne i nowe formy transportu, spedycji, usług dodanych i magazynowania, w dużym stopniu determinuje także miejsce i rolę Polski w globalnej gospodarce. Będziemy o tym mówić podczas Europejskiego Kongresu Logistycznego w Katowicach – zapowiada Wojciech Kuśpik, prezes Grupy PTWP.

Tematyka OneCargo zawiera szeroko rozumianą logistykę, oprócz infrastruktury kolejowej, także transportową mapę Europy, porty morskie, terminale logistyczne, magazyny, transport drogowy i intermodalny i cargo lotnicze.

- Mamy nadzieję, że ten Kongres stanie się ważną platformą komunikacyjną dla całej branży, nie tylko w Polsce, ale w całej Europie Środkowo – Wschodniej – mówi z kolei Adam Purwin, prezes PKP Cargo.

Jak mówili pomysłodawcy przedsięwzięcia Katowice na lokalizację kongresu zostały wybrane nieprzypadkowo. Przeważyła lokalizacja – na szlaku północ – południe, czyli Bałtyk – Adriatyk, wysoko rozwinięta infrastruktura drogowa, dobra komunikacja, także lotnicza, ale też fakt, że Śląsk to największy region przemysłowy w Europie  Środkowo – Wschodniej.

 

Justyna Przybytek