Kopaczometr, czyli indeks, w którym portal Money.pl pokazuje stan realizacji obietnic złożonych przez szefową rządu, po kolejnym miesiącu powiększył się o nowe punkty i jest obecnie na poziomie 38 proc. Stało się tak za sprawą programu praktyk dla studentów. 1500 urzędów i jednostek administracji państwowej przygotowało listę miejsc, w których młodzi ludzie będą mogli zdobyć pierwsze zawodowe doświadczenia.

Praktyki studenckie w urzędach, to jedna z obietnic wypowiedzianych przez panią premier podczas jej sejmowego expose. Program ma umożliwić studentom lepszy start na rynku pracy. W ostatnich tygodniach gabinet Ewy Kopacz, zatwierdził też kilka projektów ustaw i nowelizacji, które są pierwszym krokiem do spełnienia innych ważnych zapowiedzi.

Pierwszym z nich jest nowe prawo o działalności gospodarczej, które przygotowało Ministerstwo Gospodarki. Drugim - stworzenie ulg podatkowych dla firm, które zdecydują się na tworzenie przyzakładowych żłobków i przedszkoli. Przed tymi dwoma projektami jeszcze długa droga - muszą przejść przez parlament i zyskać akceptację prezydenta - być może już nowego - Andrzeja Dudy.

Bliższe urzeczywistnienia jest za to zatwierdzenie przepisów, które będą regulować zasady przyznawania najlepszym studentom państwowych stypendiów na zagranicznych uczelniach. Ta ustawa czeka tylko na podpis prezydenta. Być może, że dokona tego jeszcze ustępujący Bronisław Komorowski.

Na razie saldo punktowe szefowej rządu PO-PSL wynosi 38 proc.
Tyle zrobił rząd przez 8 miesięcy

Kategoria
Stan realizacji
Do zdobycia

Finanse i bezpieczeństwo publiczne
4 proc.
20 proc.

Podatki i ułatwienia dla przedsiębiorców
5,5 proc.
20 proc.

Opieka zdrowotna
17,5 proc.
20 proc.

Edukacja
4 proc.
20 proc.

Infrastruktura i transport
7 proc.
20 proc.

Razem:
38 proc.
100 proc.

Wymienione wyżej projekty to tylko przykłady celów, które jeszcze stoją przed Ewą Kopacz i jej ministrami, a które pani premier przedstawiła 1 października ubiegłego roku w swoim expose. Są wśród nich projekty o dłuższej perspektywie - ich realizacji nie należy się spodziewać przed wyborami, ale kilka rząd ma szansę zrealizować przed końcem kadencji.

Obietnice premier Kopacz z expose portal Money.pl podzielił na pięć kategorii i wybrał najważniejsze z nich - z punktu widzenia działania państwa i życia obywateli. Za każdy z działów pani premier może otrzymać 20 proc.

Tworząc Kopaczometr, autorzy założyli ponadto, że nie wszystkie ujęte w zestawieniu projekty rządu będą miały jednakową wagę procentową. I tak np. zwiększenie wydatków na obronność do 2 proc. PKB uznać można za jeden z ważniejszych celów, dlatego nie można go równać z ulgami podatkowymi dla przedsiębiorców, tworzących przyzakładowe przedszkola. Każda z tych zmian spowoduje bowiem inne skutki zarówno dla budżetu państwa, jak i dla obywateli. Jeśli rząd Ewy Kopacz spełni wszystkie obietnice wyszczególnione w naszym zestawieniu, uzyska 100 proc.

Kiedy przyznajemy punkty?
Punkty procentowe za realizację Money.pl przyznaje dopiero, gdy dana zapowiedź została przyjęta przez parlament i podpisana przez prezydenta lub przeszła procedurę legislacyjną, gwarantującą jej wdrożenie, albo - jak w przypadku np. inwestycji drogowych i zmian w służbie zdrowia - została faktycznie wykonana. Przedstawienie projektu albo zatwierdzenie go przez rząd i Sejm nie jest punktowane.
Oto jak wyglądają dokonania premier Kopacz w poszczególnych dziedzinach:

Finanse i bezpieczeństwo publiczne - 4 proc.
W tej kategorii po kolejnym miesiącu nie zaszły zmiany - nad rządowymi projektami nadal pracują posłowie i senatorowie. Największy postęp nastąpił przy przygotowaniu przepisów, które pozwolą na przeznaczenie większych pieniędzy na armię.

Podatki i ułatwienia dla przedsiębiorców - 5,5 proc.
Na polu podatków oraz ułatwień dla przedsiębiorców i pracowników postęp można odnotować w przygotowaniu przepisów, które pozwolą na korzystanie ze świadczenia rodzicielskiego osobom bezrobotnym, pracującym na umowy o dzieło, studentom i rolnikom. Rządowym projektem regulacji w tej sprawie zajmują się posłowie. Rada Ministrów zatwierdziła za to w maju nowe prawo o działalności gospodarczej.

Opieka zdrowotna - 17,5 proc.
Ewie Kopacz udało się zrealizować, choć jeszcze nie w pełni, wszystkie najważniejsze obietnice z expose dotyczące służby zdrowia. Ostatnim celem, za który nie uzyskała jeszcze kompletu punktów jest zwiększenie liczby rezydentur dla młodych lekarzy. W marcu skończyła się pierwsza tura naboru, w której minister zdrowia przyznał 1612 miejsc (ponad trzy razy więcej niż w ubiegłym roku). Jesienią będzie organizowany drugi nabór. Wcześniej rząd zrealizował najważniejsze cele, czyli pakiet onkologiczny i kolejkowy (ich wdrożenie poszło szybko, ponieważ od strony legislacyjnej przygotował je rząd Donalda Tuska). Szefowa rządu musiała tylko dopilnować, by nowe systemy zaczęły działać po 1 stycznia tego roku.

Edukacja - 4 proc.
Rząd ma ambitny plan związany z edukacją i to na wszystkich poziomach. Planuje zmniejszyć obciążenia rodziców uczniów podstawówek i gimnazjów, zapewniając ich pociechom darmowe podręczniki (od września).

Ewa Kopacz postanowiła zadbać również o studentów. Od maja na rządowej stronie Centralnej Bazy Ofert Pracy dostępne są informacje o ofertach praktyk studenckich w ministerstwach oraz urzędach administracji publicznej (np. w urzędach wojewódzkich, izbach skarbowych, UKE, GUS itd.). Z zapowiedzi ministrów zaangażowanych w tworzenie programu praktyk wynika, że do grudnia tego roku skorzysta z nich nawet 16,6 tys. studentów.

Infrastruktura i transport - 7 proc.
Pani premier prezentując swoje plany i zamierzenia w Sejmie, nie zapomniała o rozbudowie sieci dróg i kolei. Deklaracje z tym związane Ewa Kopacz w znacznej części już wypełniła. Inna rzecz, że nie przyszło jej to z trudnością, bo główny wysiłek w urzeczywistnienie tych zapowiedzi włożył poprzedni rząd, pod wodzą Donalda Tuska.