Umiejętne zarządzanie dochodami i wydatkami rodziny może nie tylko przysporzyć dodatkowych korzyści finansowych, ale jest ważne także dla dobrych relacji między jej członkami. Sztuka polega na tym, by znaleźć harmonię między przychodami a potrzebami finansowymi całej rodziny i poszczególnych osób. Jak pokazują badania, polskie rodziny w tym względzie preferują model polegający na tym, że domowym budżetem zarządza jedna osoba: ona gromadzi dochody wszystkich członków, podpisuje umowy, np.

z dostawcami mediów, operatorami telefonów komórkowych czy instytucjami udzielającymi kredytów i pożyczek, a potem odpowiada za regulowanie opłat.

W zarządzaniu domowym bud­żetem coraz bardziej użyteczne są produkty bankowe, w tym przede wszystkim internetowe konto osobiste. Wyposażone jest ono w wiele funkcji ułatwiających regulowanie opłat, i to w zależności od ich charakteru. Użytkownik może np.

sam ustalić wysokość i termin stałych obciążeń (zlecenia stałe), a wówczas – aż do odwołania lub zmiany dyspozycji – o wykonywanie przelewów zadba system bankowy. Natomiast w przypadku zobowiązań niepowtarzających się w tym samym terminie czy regulowanych systematycznie, ale o zmiennej wysokości, można skorzystać z funkcji polecenia zapłaty czy choćby umieścić dane kontrahenta na liście zdefiniowanych odbiorców. Funkcjonalności takich jest coraz więcej, łącznie z SMS--owymi alertami, które przypominają o terminie płatności albo monitują, gdy o którejś zapomnieliśmy. To samo dotyczy zresztą nadwyżek finansowych czy wydatków „strategicznych”, na które trzeba wcześniej gromadzić środki przez dłuższy czas – można do tego wykorzystywać np. subkonta czy lokaty terminowe.

Każdy inaczej

Model zarządzania domowym budżetem oparty na jednej osobie z jednym rachunkiem bankowym wymaga wcześniejszego zaplanowania rozwiązań, które pozwolą płynnie wejść w rolę rodzinnego ministra finansów w przypadku jego dłuższej choroby czy wyjazdu. Najpopularniejszymi na to sposobami jest współwłasność rachunku albo ustanowienie pełnomocnictwa.

Współwłasność rachunku jest rozwiązaniem strategicznym. Jego przewaga nad pełnomocnic­twem objawia się w przypadku śmierci. Współwłaściciel dalej dysponuje rachunkiem w pełnym zakresie. Natomiast w przypadku pełnomocnictwa, i to nawet w najszerszym zakresie, za życia właściciela pełnomocnik może korzystać z funkcjonalności rachunku na prawach równych z właścicielem, ale wszystko się kończy w dniu śmierci właściciela. Pełnomocnictwo wygasa, środki na koncie do czasu zakończenia postępowania spadkowego mogą zaś posłużyć jedynie do uregulowania rachunków za pogrzeb – obecnie górny limit tych wydatków wynosi ok. 4 tys. zł.

Optymalnym rozwiązaniem jest jednoczesne wykorzystanie obu tych rozwiązań. Współwłasność rachunku z jednym członkiem rodziny – małżonkiem, a w rodzinach wielopokoleniowych np. z rodzicem czy dorosłym dzieckiem, oraz pełnomocnictwa dla innych uczestników domowego budżetu. Właściciel rachunku może bowiem dowolnie kształtować zakres pełnomoc­nictwa: od pełnego, dającego prawo do wykonywania wszelkich operacji na równych prawach z właścicielem, po np. uprawniające do jednorazowej czynności.

Dostęp i przywileje

Alternatywą, zwłaszcza dla takich niepełnych pełnomocnictw, są dodatkowe karty do rachunku wydawane na zlecenie właściciela rachunku wskazanym osobom. Służą one do pobierania gotówki, regulowania płatności – w tym internetowych, a właściciel może dowolnie ustalać terminy i limity takich operacji. Jest to wygodne rozwiązanie w przypadku dzieci – pełni funkcję kieszonkowego – czy seniorów, ułatwiając im regulowanie wydatków osobistych. Dla tych dwóch grup domowników banki mają specjalne produkty bankowe: dedykowane im karty oraz konta bankowe (dla dzieci powyżej 13. roku życia). Senior lub nastolatek może założyć własne konto bankowe, które osoba dysponująca domowym budżetem może zasilać w dowolny sposób przelewami. Dedykowane tym dwóm grupom konta i karty dają dodatkowe korzyści, np. dzieci uczą się posługiwania pieniędzmi, a seniorom gwarantują one dodatkowe usługi bankowego assistance: domowego i medycznego.

Usługi assistance, związane z kartami czy np. kredytem hipotecznym, mogą zresztą odgrywać ważną rolę w zarządzaniu domowym budżetem, o czym nie zawsze pamiętamy. Poza wymienionymi już pakietami możemy z assistance korzystać przy zakupach czy w podróży.

Tomasz Nowak

 

Pamiętaj!

- W każdej chwili możesz ustanowić współwłasność konta osobistego albo pełnomocnictwo.

- Dostęp do konta, z którego obsługujesz domowy bud­żet, można zapewnić domownikom także poprzez wydanie im dodatkowych kart do tego rachunku.

- Dla dzieci i seniorów są specjalne produkty bankowe: karty i konta osobiste, które dają im dodatkowe korzyści.

- Sprawdź, jakie przysługują ci usługi bankowego assistance, i korzystaj z nich!

 

KONKURS BANKOMANII

Konkursy z atrakcyjnymi nagrodami oraz więcej informacji o bezpiecznej bankowości znajdziesz na portalu edukacyjnym: www.bankomania.pkobp.pl

Masz pytania? Napisz na adres:
ekspert@pkobp.pl

 

Fot: Arkadiusz Gola

llTo ważne, aby bliscy mieli dostęp do naszych środków

Rozmowa z Magdaleną Straus-Sitek, kierownikiem zespołu bankowości osobistej w 7. Oddziale PKO Banku Polskiego w Katowicach

Nie zawsze wszyscy członkowie rodziny mają dostęp do rachunku bankowego. Jakie błędy najczęściej popełniają klienci banków?

Są różne modele zarządzania finansami. W niektórych rodzinach za finanse odpowiedzialna jest tylko jedna osoba i tylko ona może opłacić rachunki czy wybrać pieniądze._Coraz częściej zdarza się jednak też tak, że dostęp do konta ma już nie tylko jedna osoba, ale np. współ­małżonek czy partner. To bardzo rozsądne rozwiązanie.

Dlaczego?

Rodzina czy związek jako całość gromadzi i oszczędza pieniądze. Zatem ważne jest, aby dostęp do tych środków miała także inna osoba. Niestety, w życiu różne sytuacje się zdarzają. Wystarczy nagły wypadek i rodzina może mieć problem z dostępem do środków.

W jaki sposób możemy zabezpieczyć rodzinie dostęp do środków, gdyby coś nam się stało?

Jednym ze sposobów jest ustanowienie pełnomocnictwa dla bliskiej osoby. Wówczas w razie nieobecności czy choroby taka osoba ma dostęp do pieniędzy. Może to być pełnomocnictwo pełne i w takim przypadku osoba może bez ograniczeń korzystać ze środków na koncie._Możemy też udzielić pełno­moc­nictwa szczegółowego. W takiej sytuacji właściciel rachunku sam określa, jakich operacji na jego koncie może dokonywać wskazana osoba._Dla przykładu można zlecić, że dana osoba nie może wypłacić więcej niż 500 zł miesięcznie z rachunku. Trzeba jednak pamiętać, że pełnomocnictwo traci swoją moc w chwili śmierci właściciela rachunku. Przedstawiając fakturę, można jedynie uzyskać zwrot za koszty pogrzebu. O podziale pozostałych środków zadecyduje sąd w postępowaniu spadkowym.

Jakie jeszcze są możliwości?

Klienci mogą również ustanowić współwłasność. W tym przypadku trzeba mieć pełne zaufanie do drugiej osoby. Bowiem każda z nich ma takie same prawa. Nie ma żadnych ograniczeń. Obie osoby zarządzają kontem i odpowiadają za wydawane dyspozycje. Warto pomyśleć o tych formach wsparcia najbliższych. Nigdy nie wiemy, co przecież może się wydarzyć. Pełnomocnictwo i współwłasność można ustanowić w placówce banku.

Co to jest assistance?

Jest to usługa, która ma wspierać klienta w życiu codziennym. Klientom korzystającym z karty kredytowej, pożyczki hipotecznej, kredytu hipotecznego lub wybranego konta bank oferuje dodatkowe usługi. Dla przykładu posiadacze kart kredytowych mogą ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków. Możliwości jest naprawdę bardzo dużo. Klient indywidualnie decyduje, co akurat mu może się przydać.

A co bank proponuje najmłodszym klientom?

Możemy otworzyć specjalne Konto Junior swojemu dziecku. Oferujemy tzw. przedpłacone karty dla dzieci poniżej 13. roku życia. Dziecko ma do dyspozycji dokładnie tyle pieniędzy, ile mu przelejemy. Takimi kartami może płacić oraz wypłacać pieniądze w bankomacie. Rodzice maja pełną kontrolę nad wydatkami dziecka chociażby poprzez serwis transakcyjny. To ważne, aby od najmłodszych lat dzieci uczyły się, jak zarządzać swoimi pieniędzmi oraz jak oszczędzać. Nasz bank oferuje również specjalne konta dla studentów.

A na co może liczyć senior?

Dla osób powyżej 60. roku życia mamy Konto Pogodne. Wówczas taka osoba ma darmowe wypłaty ze wszystkich bankomatów w Polsce, nic nie płaci za przelewy krajowe i zagraniczne oraz specjalny pakiet pomocy domowej i medycznej. Dzięki niemu można chociażby wezwać hydraulika do drobnego remontu czy zamówić transport do lekarza. Pakiet umożliwia także naprawę sprzętu AGD_i RTV. Oferta jest bardzo szeroka. Warto zapytać o szczegóły w banku, bo pakiety ułatwiają życie.

Rozmawiał
Arkadiusz Bolkowski