18 marca w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach odbyło się pierwsze z cyklu spotkań „Śniadania z TTIP”, które mają na celu przybliżenie przedsiębiorcom tematyki umowy o wolnym handlu negocjowanej pomiędzy UE a USA (TTIP – Transatlantic Trade and Investment Partnership). Każdorazowo podczas śniadań gościć będziemy przedstawicieli innej branży; pierwsze wydarzenie poświęcone było sektorowi IT. Spotkanie poprowadził Przemysław Grzywa, który w Izbie koordynuje współpracę ze Stanami Zjednoczonymi w ramach działań Komisji ds.

Międzynarodowej Współpracy Gospodarczej.[/b]

Partnerem całego cyklu jest Polsko-Amerykańska Rada Współpracy, której Prezes, Mariusz Tomaka, przygotował wprowadzenie do specyfiki branży IT w Stanach Zjednoczonych. Tomaka jako szef oddziału dużej amerykańskiej firmy z siedzibą w Polsce właśnie z sektora ICT, wskazał na zagrożenia stojące przed firmami inżynierskimi planującymi ekspansję na rynek USA, wynikające przede wszystkim z różnic prawnych w rejestrowaniu patentów.

O ile sama umowa nie wpłynie znacząco na branżę IT (jest to stosunkowo otwarty i dostępny rynek), to odczuwalne będą jej efekty w gospodarce UE i USA. Według optymistycznych szacunków w Polsce powstanie około 100 tys. nowych miejsc pracy!

Podczas spotkania odbyła się także telekonferencja z jednym z negocjatorów ze strony Komisji Europejskiej, który wskazał m.in. na silne dążenia KE do ujednolicenia statusu wiz do USA dla obywateli wszystkich państw członkowskich, co ma znacząco wpłynąć również na wymianę handlową ze Stanami Zjednoczonymi.

Spotkanie zakończył Dawid Pacha z katowickiego startupu Real Deal, który podzielił się swoimi doświadczeniami z pobytu w Dolinie Krzemowej w ramach konkursu „Ready to GO”. Z jego doświadczenia wynika, że dużym wyzwaniem dla młodych firm z Polski jest bezpośredniość wynikająca z krótkiego dystansu w kontaktach i rozmowach w kulturze anglosaskiej. „Trudno było mi mówić „na Ty” właścicielowi dużej firmy IT, który w branży spędził 30lat”, opowiadał Pacha. Do Polski przywiózł umiejętność prostego mówienia o skomplikowanych rzeczach, szczególnie w kontekście biznesowym.

Kolejne śniadanie odbędzie się 29 kwietnia i będzie skierowane do branży automotive. 27 maja zapraszamy z kolei firmy z sektora spożywczego.

Patronat nad cyklem spotkań objęła Komisja Europejska.