Centrum Lepszych Miejsc Pracy ma ułatwić kontakt między pracodawcami i poszukującymi zatrudnienia, a także ze szkołami.

O pracę w Częstochowie jest coraz łatwiej. A jak jest łatwiej, to znaczy, że to już nie jest rynek pracodawcy. Dzięki temu pracownik może zacząć stawiać warunki. Aby pracodawca i przyszły pracownik mogli się dogadać, w Częstochowie powstało Centrum Lepszych Miejsc Pracy (CLMP).

– Do tej pory nowe miejsca pracy były naszym priorytetem. Wiele firm doceniło nasze starania i zainwestowało u nas.

Uważam, że potrzeba czegoś więcej. Nie tylko ilość pracy, ale i jakość pracy. Wyższe zarobki, możliwości rozwoju, lepsze systemy socjalne – podkreśla prezydent Częstochowy, Krzysztof Maty-jaszczyk.

Centrum jest kolejnym etapem programu „Teraz lepsza praca”. W CLMP jest zaangażowane Centrum Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta.

– Chcemy zainteresować szkoły, pracodawców oraz 
pracowników – mówi Beata Stryjewska, kierownik Centrum Obsługi Inwestorów.

Na portalu internetowym CLMP są zakładki: zawody, szkoły, pracodawcy, pracownicy, instytucje, oferty.
– Z naszej oferty mogą korzystać np. uczniowie zastanawiający się nad wyborem przyszłego zawodu – zauważa Anna Mielczarek z Centrum Obsługi Inwestorów.

Miasto, starając się o tworzenie dobrych warunków na rynku pracy zarówno dla pracodawców, jak i pracowników, wprowadza różne ulgi dla przedsiębiorców. Ale też stawia warunki. Pracodawcy, którzy będą chcieli korzystać z ulg podatkowych od nieruchomości, będą musieli nowym pracownikom zapewnić wynagrodzenie co najmniej w wysokości ponad 150 proc. najniższej krajowej (czyli ponad 3 tysiące złotych miesięcznie) z umową o pracę. Nie będzie można przenosić na te warunki pracowników z umów-zleceń.