Pierwszym krokiem po utracie dokumentów powinno być ich zastrzeżenie w banku. To ma cię ustrzec przed ich wykorzystaniem przez przestępców.

W ub.r. rodacy zastrzegli aż 114 tys. utraconych dokumentów. Jednocześnie w 2012 r. aż 5 663 razy próbowano wyłudzić kredyty na łączną kwotę 298 mln zł. W porównaniu do 2011 r., kiedy takie próby opiewały na 510 mln zł, stanowi to spadek o 42%. System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE dynamicznie rośnie i jest coraz bardziej skutecznym narzędziem przeciwdziałającym przestępstwom z wykorzystaniem skradzionych dokumentów – wynika z 12. edycji Raportu InfoDOK opracowanego przez Związek Banków Polskich.

- W 2012 r. próbowano w bankach wyłudzić 5 663 kredyty. Jeszcze kilka lat temu zanotowaliśmy aż 8 806 takich prób. Spadek tej liczby wynika z tego, że przestępcy wiedzą, że wykorzystywanie cudzej tożsamości do wyłudzenia kredytu jest coraz trudniejsze. Dzieje się tak dlatego, że coraz więcej osób wie, że pierwszym krokiem po utracie dokumentów powinna być wizyta w banku i zastrzeżenie ich w Systemie DOKUMENTY ZASTRZEŻONE – wyjaśnia Grzegorz Kondek, koordynator społecznej Kampanii Informacyjnej Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE.

Np. na koniec grudnia 2012 r. wielkość Centralnej Bazy Danych Systemu DZ z dokumentami, które powszechnie służą do potwierdzania tożsamości wynosiła 1 173 562 sztuk. W ub.r. odnotowano wzrost bazy o 114 325 dokumentów, to o 5% więcej niż w 2011 r. Codziennie do systemu trafia ponad 300 dokumentów.

- Skuteczność Systemu DZ jest coraz większa. Spadek liczby prób wyłudzeń i ich wartości jest znaczący. Trzeba jednak pamiętać, że liczba oszustw poza systemem bankowym jest wielokrotnie wyższa niż tych, które dotyczą samych banków. Dlatego trzeba stale rozbudowywać bazę Systemu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE i poszerzać krąg firm i instytucji z niej korzystających – przekonuje Krzysztof Pietraszkiewicz, prezes Związku Banków Polskich.

Okazuje się, że System DOKUMENTY ZASTRZEŻONE chroni osoby, które utraciły swoje dokumenty. Skutecznie ogranicza możliwość ich wykorzystania do celów przestępczych popełnianych w imieniu i na szkodę osoby, która je utraciła.Każdy utracony dokument – np. dowód osobisty, paszport czy prawo jazdy – powinniśmy natychmiast zastrzec w banku (nawet, jeżeli nie mamy własnego konta i nigdy nie korzystaliśmy z usług bankowych). Skradziony lub zagubiony dokument, zastrzeżony w jednym banku, poprzez System DZ, natychmiast trafia do innych banków oraz do firm i instytucji uczestniczących w tym Systemie.

W Polsce podstawowymi dokumentami potwierdzającymi tożsamość są dowody osobiste oraz paszporty. Jednak w praktyce, w tym celu powszechnie stosowane są np. prawa jazdy, książeczki wojskowe lub nawet karty płatnicze, na których wydrukowane jest nasze imię i nazwisko.

Więcej na: www.DokumentyZastrzezone.pl