Prof. Jacek Męcina, Instytut Polityki Społecznej UW, b. sekretarz stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej : Z najnowszych danych, czyli po I kwartale br., wynika, że liczba pracujących w przedsiębiorstwach zatrudniających ponad 9 pracowników była o 2,7 proc. wyższa niż przed rokiem. Czy ten trend się utrzyma?

Jeszcze 10 lat temu byliśmy krajem z najniższymi w Unii Europejskiej wskaźnikami zatrudnienia. Dziś możemy ze spokojem stwierdzić, że jeśli utrzymamy trwały trend poprawy sytuacji na rynku pracy, założony do 2020 roku wskaźnik zatrudnienia na poziomie 71 proc. możemy osiągnąć już w 2018 roku. Dobre wyniki gospodarki i trwała tendencja poprawy sytuacji na rynku pracy, obserwowana trzeci rok z rzędu od 2014 roku, wpływa na dalszy wzrost wskaźnika zatrudnienia. Marcowy wzrost zatrudnienia rok do roku oznacza, że liczba zatrudnionych przekroczyła 5,7 mln i wyznaczyła nowy rekord, rosnąc najszybciej od prawie 5 lat.

Z kolei przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w marcu 2016 r. wzrosło o 3,3 proc., licząc rok do roku. W ujęciu miesięcznym przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 5,2 proc. i wyniosło 4 351,45 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,3 proc. i wyniosło 5 726,7 tys. osób.