W tyskiej fabryce Denso wielka radość. Każdy dostał 130 zł podwyżki. Podwyżka liczy się od początku roku, więc przy najbliższej wypłacie będzie wyrównanie, a to oznacza, że jednorazowo każdy dostanie 780 zł. Od 1 lipca wszystkie płace wzrosną jeszcze dodatkowo o 10 zł. Dlaczego?

Rzeczone 10 zł to ślad po zlikwidowanych tzw. świadczeniach rzeczowych.  Te świadczenia rzeczowe to była dotychczasowa herbata z cukrem serwowana pracownikom. Okazuje się jednak, że dalej tak nie może być, ponieważ... nie ma osobnego pomieszczenia dla paru paczek cukru i herbaty, a w ogólnym magazynku artykułów spożywczych przechowywać nie można. A więc pracownicy zamiast herbaty dostaną pieniądze.

Dziesięć złotych. Dla jednych może zysk, dla innych w pysk. Bo być może byli tacy, którzy herbaty nie pili, a nikt im ekwiwalentu nie wypłacał. Może są i tacy, którzy tej herbaty pili bardzo dużo i teraz być może będą musieć jeszcze dołożyć. Grunt, że wszystko będzie zgodne z przepisami.

Prócz wspomnianego włączenia 10 zł do pensji tytułem rekompensaty za odejście od serwowania herbaty z cukrem, jest od 1 lipca podwyżka wynagrodzenia o 130 zł  dla każdego pracownika. A dodatkowo wraz z najbliższą wypłatą załoga Denso otrzyma  po 780 zł jej wyrównania od początku roku. Podpisane  16 lipca 2015 r. porozumienie płacowe przewiduje również wprowadzenie   premii rocznej, która maksymalnie może wynosić 2.000 zł, a jej gwarantowana wysokość to 520 zł, wypłacana w kwartalnych zaliczkach po 130 zł każda.

Zasady wpłaty premii w Denso są zatem zbliżone do nowej kwartalnej premii fiatowskiej , z tym jednak, że zarówno jej gwarantowana, jak i maksymalna wysokość jest równa dla wszystkich, a nie uzależniona od kategorii zaszeregowania (grupowanej w FCA Poland w tzw. obszary zawodowe). Jednocześnie wprowadzenie zbiorowej podwyżki i nowej premii w Denso nie wiązało się z zablokowaniem możliwości wzrostu płac zasadniczych w najbliższych latach. W tej spółce nie wykluczono prowadzenia rozmów płacowych przed końcem 2018 (jak miało to miejsce w FCA Poland , a tym samym nie zamrożono wysokości wynagrodzeń.

Warto również przypomnieć, że w tyskim Denso oprócz obecnej podwyżki zbiorowej ponad połowa pracowników produkcyjnych (dokładnie 114 osób) otrzymała w pierwszym kwartale – w czasie prowadzonej przez Solidarność batalii o wzrost płac podwyżki indywidualne po 180 zł. Wynagrodzenia tej grupy zwiększyły się zatem w sumie o 310 zł.

Na podstawie komunikatu od Mateusza Gruźli, szefa międzyzakładowej Solidarności. 

DENSO THERMAL SYSTEMS POLSKA rozpoczęła produkcję w 1993 roku firmę, jest częścią DENSO Thermal Systems SpA we Włoszech. Zakład pierwotnie znajdował się w Sosnowcu (Polska). W 1997 roku działalność została przeniesiona do nowego zakładu w Tychach. Zakład produkuje: HVAC, grzejniki, moduły w kabinie oraz moduły przedniej.

Jolanta Pierończyk