Deputat węglowy dla emerytów górniczych wypłacany z budżetu państwa? Na razie to ciągle obywatelski projekt zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w Polsce. Już wkrótce zaproponowane zmiany przejdą poważny sprawdzian - 9 czerwca w Sejmie odbędzie się pierwsze czytanie zgłoszonego projektu.

Obywatelski projekt zmian w ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego w Polsce złożył w Sejmie komitet inicjatywy ustawodawczej, na którego czele stanął Związek Zawodowy Górników w Polsce. Ale w akcję zbierania podpisów (potrzebnych było 100 tys. - przyp. red.) zaangażował się również OPZZ oraz centrale górniczych organizacji związkowych. Zebrano ich ok. 126 tys.

Wymagane dokumenty złożono w kancelarii Sejmu pod koniec marca, a dwa tygodnie później Marek Kuchciński, marszałek Sejmu, poinformował komitet, że projekt został skierowany do pierwszego czytania. Już wiadomo, że odbędzie się ono 9 czerwca. Projekt zmian w ustawie będzie przedstawiał Wacław Czerkawski, wiceprzewodniczący ZZG.

Przypomnijmy, że zaproponowane przepisy zakładają wypłatę deputatu dla emerytów górniczych z budżetu państwa. Co roku miałoby to być trzy tony węgla po 600 zł/t. Inicjatorzy akcji szacowali, że zmianami zostałoby objętych ok. 220 -230 tys. osób. Oznacza to, że coroczny koszt dla budżetu państwa wyniósłby ok. 414 mln zł.

Obywatelski projekt ustawy dąży do ujednolicenia zasad wypłaty deputatów. Aktualnie kwestie te regulowane są w inny sposób w różnych spółkach. Na przykład Kompania Węglowa wypłatę tych świadczeń byłym pracownikom zawiesiła od 1 stycznia 2015 roku, Katowicki Holding Węglowy zawiesił do 2017 roku, a Jastrzębska Spółka Węglowa w ogóle wypowiedziała. Część emerytów jednak deputat dostaje i jest on wypłacany właśnie z budżetu państwa.