Dwie firmy dopuszczono do negocjacji w sprawie zakupu 100 procent akcji Zakładów Energetyki Cieplnej w Katowicach. ZEC sprzedaje ich dotychczasowy właściciel Katowicki Holding Węglowy. Zakłady Energetyki Cieplnej wytwarzają i dostarczają energię cieplną do czterech miast tj. Katowic, Mysłowic, Rudy Śląskiej i Sosnowca. Energia wytwarzana jest w 18 źródłach z czego 10 źródeł stanowią ciepłownie przemysłowe zlokalizowane głównie na terenie Kopalń Katowickiego Holdingu Węglowego SA.

Proces sprzedaży ZEC w Katowicach został zainicjowany kilkanaście tygodni temu. Początkowo zakupem zainteresowanych było dziesięć firm. - 3 sierpnia do Katowickiego Holdingu Węglowego wpłynęły oferty dotyczące zakupu ZEC. W wyniku przeprowadzonej analizy, w dniu 6 sierpnia do dalszego etapu postępowania, czyli negocjacji równoległych, zakwalifikowano dwie najkorzystniejsze oferty - poinformowało biuro prasowe KHW. Przedstawiciele Holdingu nie ujawianiają, z jakimi firmami podjęły negocjacje.