W dniu 18 czerwca br. w Auli im. Profesora Zbigniewa Messnera w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach odbędzie się Dzień Internacjonalizacji.

– Uczelnie borykają się z problemem niedostatecznego finansowania. Aktywne poszukiwanie jego źródeł pozwala na stały rozwój, tak technologiczny i infrastrukturalny, jak badawczy i naukowy. Naszym pracownikom naukowym pomóc ma w tym Dzień Internacjonalizacji. Jego celem jest zwiększenie świadomości społeczności akademickiej na temat możliwości finansowania badań naukowych oraz innych przedsięwzięć w kraju i za granicą, ofert stypendialnych i grantów. To bardzo ważne szczególnie z punktu widzenia rozwoju młodych naukowców, a co za tym idzie, także samej uczelni. – mówi prof. Sławomir Smyczek, Prorektor ds. Internacjonalizacji i Marketingu.

Uczestnicy Dnia Internacjonalizacji będą mieli możliwość posłuchać:


  • przedstawicieli instytucji i organizacji przyznających środki finansowe na działalność naukowo-badawczą,

  • instytucji oferujących doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania aplikacji na projekty naukowo-badawcze współfinansowane ze środków zewnętrznych,

  • naukowców z Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach realizujących tego typu projekty (przedstawienie dobrych praktyk aplikowania o zewnętrzne środki finansowe),

  • eksperta w zakresie ewaluacji projektów w programie Horyzont 2020.

Dodatkowo naukowcy będą mogli uzyskać szczegółowe informacje na wybrane tematy przy stoiskach informacyjnych towarzyszących wydarzeniu.

Więcej: www.ue.katowice.pl/eventy/dzien-internacjonalizacji