Grupa PTWP, w której skład wchodzi PTWP Event Center - operator Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego w Katowicach - rozważa przejęcie w zarząd także będącej jeszcze w budowie Hali Gliwice. Oświadczenie w tej sprawie wydał zarząd PTWP.

- Zarząd Polskiego Towarzystwa Wspierania Przedsiębiorczości S.A. informuje, iż rozważa swój udział w przetargu na wybór dzierżawcy Hali Widowisko-Sportowej w Gliwicach (ogłoszonego 5 lipca 2016 r.). Grupa PTWP została wstępnie dopuszczona do tego postępowania i oczekuje na dokumentację przetargową, co pozwoli dopiero ocenić i podjąć decyzję o dalszym udziale w przetargu – czytamy w oświadczeniu.

Jak podkreśla Wojciech Kuśpik Hala Gliwice „stanowi całkowicie odmienny i dedykowany dla innych imprez obiekt niż Hala Spodek i Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach, zarządzane już przez jedną ze spółek z Grupy”, czyli PTWP Event Center. - Oferta Hali w Gliwicach może więc okazać się komplementarna wobec ofert obiektów w Katowicach – dodaje prezes.

Wybór zarządcy hali Gliwice to jednak wciąż melodia przyszłości. Aktualnie prowadzone są wstępne rozmowy z trzema zainteresowanymi zarządem nad halą podmiotami. Konieczne będą jeszcze negocjacje z firmami dopuszczonymi do przetargu, następnie miasto musi ogłosić przetarg na dzierżawę, w którym określone zostaną ostateczne warunki zarządu, dopiero na tej podstawie zainteresowane firmy będą mogły złożyć oferty w sprawie.

PTWP, jeśli przystąpi ostatecznie do przetargu, to jak zapowiadają przedstawiciele zarządu grupy, prawdopodobnie powoła spółką celową do zarządzania gliwicką halą.

- Warunki przetargu na wybór dzierżawcy Hali w Gliwicach dopuszczają możliwość wskazania przez zwycięzcę przetargu innego podmiotu, który zawrze w swoim imieniu umowę dzierżawy, np. specjalnie w tym celu założonej spółki zależnej. Taki wariant jest jednym z rozważanych przez Grupę PTWP, na wypadek, gdyby ostateczne warunki dzierżawy pozwalały na osiągnięcie ww. celów, nie kolidowały z dotychczasową działalnością Grupy PTWP, w tym spółki zarządzającej obecnie Halą Spodek i MCK, a złożona oferta okazała się najkorzystniejsza – wyjaśnia w piśmie Kuśpik.

Jak podkreśla Grupa PTWP nie zdecydowała, a dopiero rozważa udział w postępowaniu o zarządzanie obiektem w Gliwicach.

- W opinii Grupy PTWP, jeden zarządca obiektów z Katowic i Gliwic wpisze się w koncepcję działania metropolii i zagwarantuje mocną pozycję regionu na ogólnopolskim rynku wydarzeń, targów i konferencji, adekwatną do skali i możliwości Śląska. Liczne rozmowy z klientami, organizatorami imprez, przedstawicielami firm planujących wydarzenia o różnym charakterze, dowodzą, że poszukiwane są obiekty spełniające konkretne oczekiwania. Spodek, MCK i hala w Gliwicach są obiektami różnymi, które powinny być wykorzystywane do imprez o odmiennym charakterze – klaruje Wojciech Kuśpik.

PTWP Event Center, spółka córka Grupy PTWP, wygrała przetarg na zarządzanie halą Spodka i Międzynarodowego Centrum Kongresowego na okres 15 lat. Umowa z miastem w tej sprawie weszła w życie z początkiem maja. Hala Gliwice wciąż pozostaje w budowie, roboty mają się zakończyć z końcem tego roku. W przyszłym roku rozpoczną się natomiast odbiory obiektu.

*Plan transmisji z Rio 2016 TRANSMISJE + PROGRAM Z UDZIAŁEM POLAKÓW
*Tragedia w Bytomiu: Mężczyzna zmarł na Rynku. Miał rany cięte
*Fantastyczna zabawa na 90 Festival w Bielsku-Białej ZDJĘCIA
*Salsa pod palmami? Tylko w Katowicach ZOBACZ ZDJĘCIA
*Sprawdzony i prosty przepis na leczo SPRÓBUJ I SIĘ PRZEKONAJ
*W pełni wyposażone mieszkanie w centrum Katowic może być Twoje! Dołącz do graczy loterii "Dziennika Zachodniego"