Minister Skarbu Państwa robi czystkę w Tauronie. Odwołał kolejnych członków Rady Nadzorczej i powołał ich następców. W składzie znalazł się były prezes Jastrzębskiej Spółki Węglowej Jarosław Zagórowski.

Od nowej Rady Nadzorczej minister będzie wymagał decyzji o akceptacji warunków, jakimi zarząd tej spółki obwarował przejęcie kopalni Brzeszcze. A te wzbudziły zarówno wśród samych górników, jak też właściciela zakładu konsternację. Bardzo prawdopodobne było, że Minister Skarbu Państwa zażąda odwołania prezesa Tauronu. Ma to być kara za brak chęci przejęcia KWK Brzeszcze. A odwołani zostali w dwóch turach - 7 i 12 sierpnia członkowie Rady Nadzorczej. Najpierw odwołany został członek rady Nadzorczej Marek Ściążko. Chwilę później do dymisji podał się przewodniczący Rady Nadzorczej, Antoni Tajduś. 12 sierpnia odwołani zostali wiceprzewodnicząca Rady Nadzorczej Agnieszka Woś, Andrzej Gorgol i Michał Michalewski.

 


Zmiany w Radzie Nadzorczej Taurona wynikają wyłącznie z merytorycznych przesłanek i mają na celu ustabilizowanie sytuacji w Radzie. Na najbliższym posiedzeniu Rady nie będzie omawiany punkt dot. zmian w zarządzie Taurona - mówi wnp.pl Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.

 

- Wiemy, jakie są zamierzania Taurona, ale to nie znaczy, że są to propozycje ostateczne, są one do dyskusji. Nie chcę publicznie mówić o przebiegu negocjacji w tej sprawie, mogę jedynie powiedzieć, że rozmowy są bardzo żywe a wszyscy uczestniczy pracują z pełnym zaangażowaniem. Oceniam, że z tak bardzo twórczej pracy wyniknie coś dobrego - mówi minister.

Na posiedzeniu 12 sierpnia powołano 5 nowych członków Rady Nadzorczej Tauronu. 

KOMUNIKAT

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 sierpnia 2015 r. Spółka otrzymała oświadczenia, zgodnie z którymi Minister Skarbu Państwa, działając na podstawie § 23 ust. 1 pkt 1) i 3) Statutu Spółki, powołał do składu Rady Nadzorczej Spółki IV wspólnej kadencji z dniem 12 sierpnia 2015 r. następujące osoby: 

1. Pana Grzegorza Barszcza, 
2. Panią Beatę Chłodzińską, 
3. Pana Piotra Ciacha, 
4. Panią Katarzynę Kosińską, 
5. Pana Jarosława Zagórowskiego.
 

 

Odwołanie członków Rady Nadzorczej Spółki TAURON Polska Energia S.A.

Zarząd TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 12 sierpnia 2015 r. Spółka powzięła informację o odwołaniu przez Skarb Państwa ze składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. następujących osób: 

1. Pani Agnieszki Woś, która równocześnie pełniła funkcję Wiceprzewodniczącej Rady Nadzorczej, 
2. Pana Andrzeja Gorgola, 
3. Pana Michała Michalewskiego. 

Odwołanie nastąpiło z dniem 12 sierpnia 2015 r. na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki. 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Lubera - Prezes Zarządu
Aleksander Grad - Wiceprezes Zarządu

 

KOMUNIKATY

Rezygnacja członka Rady Nadzorczej Spółki TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2015 r. o godzinie 15:55 Spółka otrzymała oświadczenie Pana Antoniego Tajdusia o rezygnacji z dniem 7 sierpnia 2015 r. z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A., w tym z pełnienia funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Pan Antoni Tajduś w wyżej wymienionym oświadczeniu nie podał przyczyn złożonej rezygnacji. Podstawa prawna:§ 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259, ze zmianami).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Lubera - Prezes Zarządu
Katarzyna Rozenfeld - Wiceprezes Zarządu

 

Odwołanie Członka Rady Nadzorczej Spółki TAURON Polska Energia S.A.

TAURON Polska Energia S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2015 r. o godzinie 11:38 Spółka powzięła informację o odwołaniu przez Skarb Państwa ze składu Rady Nadzorczej TAURON Polska Energia S.A. Pana Marka Ściążko, który pełnił funkcję Członka Rady Nadzorczej. Odwołanie nastąpiło z dniem 7 sierpnia 2015 r. na podstawie § 23 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki. Jednocześnie Spółka informuje, że oświadczenie o odwołaniu było datowane na dzień 6 sierpnia 2015 r.Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 oraz § 27 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 roku, nr 33, poz. 259, ze zmianami).

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Dariusz Lubera - Prezes Zarządu
Krzysztof Zawadzki - Wiceprezes Zarządu

 

NA JAKICH WARUNKACH TAURON CHCE KUPIĆ KWK BRZESZCZE?

Po pierwsze, zarząd Tauronu stwierdził, że  - owszem - gotów jest złożyć ofertę nabycia KWK Brzeszcze, ale tylko wtedy, gdy Spółka Restrukturyzacji Kopalń (właściciel zakładu) ogłosi przetarg publiczny na zbycie kopalni. 

Drugim warunkiem przejęcia zakładu jest jego restrukturyzacja, co oznacza przede wszystkim redukcję zatrudnienia do  828 pracowników (kolejnych 715 ma być zatrudnionych w formule outsourcingu). 

Trzecim jest oferta zakupu za symboliczną złotówkę.

- W terminologii ekonomicznej oznacza on tyle, że musi to być nieznaczna kwota. Wynika to z nakładów inwestycyjnych, jakie trzeba będzie ponieść - mówi Magdalena Rusinek. 

Jednak to właśnie skandalicznie niska kwota zakupu stać się miała kroplą, która przelała czarę goryczy Ministra Skarbu Państwa.

Wielce prawdopodobne jest że zwołana na dzisiaj rada Nadzorcza Tauronu zdecyduje o odwołaniu prezesa Tauronu Dariusza Lubery, który ewidentnie nie kwapi się do przejęcia KWK Brzeszcze. Czy będzie on jedynym ukaranym przez minstra?

Teoretycznie zmiany w zarządzie mogą oznaczać i dokooptowanie nowych członków, i odwołanie obecnych. Nasze źródła wskazują, że intencją ministerstwa skarbu, które nadzoruje energetykę, są odwołania. Do wczorajszego wieczoru nie było jednak pewne, kogo będą dotyczyć. Jedne źródła wskazują na prezesa Dariusza Luberę, inne na członków zarządu, a jeszcze inne — na kilka osób naraz (zarząd liczy pięć osób). Może też się powtórzyć niedawny przypadek państwowego  PKO BP. Nadzorcy z MSP zażądali tam zmian w zarządzie, ale ostatecznie prezes Zbigniew Jagiełło pozostał na stanowisku. Resort skarbu nie udzielił nam komentarza na temat Tauronu - pisze dzisiaj Puls Biznesu.

Tekst Michał Wroński