W 2015 roku z Jastrzębskiej Spółki Węglowej odeszła znacząca ilość pracowników. W ciągu roku zatrudnienie zmniejszyło się o dokładnie 2 041 osób – 1639 pracujących pod ziemią i 402 na powierzchni. Na koniec minionego roku Jastrzębska Spółka Węglowa zatrudniała łącznie 24 315 pracowników, w tym 19 012 pracujących pod ziemią i 5 303 na powierzchni. Tylko w 2015 roku z JSW odeszła znacząca ilość pracowników - zatrudnienie zmniejszyło się o 2 041 osób, w tym 1639 pracujących pod ziemią i 402 na powierzchni. A to nie koniec zmian...


- Zgodnie z założeniami w 2016 roku stan zatrudnienia powinien zmniejszyć się – wyłącznie z powodu naturalnych odejść - o  kolejnych 1612 osób - mówi Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzeczniczka Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Jak zapewnia Jastrzębska Spółka Węglowa, mimo tak licznych odejść na koniec 2015 r. JSW zatrudniała 802 osoby, które nabyły już uprawnienia emerytalne. Spółka nie planuje w dalszym ciągu w 2016 r. przyjęć nowych pracowników, a zakres prac powstały wskutek nieuzupełniania zatrudnienia będzie realizowany przez zlecanie ich spółce SiG, należącej do grupy kapitałowej.

- W tym roku SiG planuje przyjąć około 400 pracowników, podczas gdy w poprzednim roku przyjął 787 osób - dodaje Katarzyna Jabłońska-Bajer.
Bartosz Wojsa