Długo trzeba było czekać na oficjalnie porozumienie pomiędzy Jastrzębską Spółką Węglową a obligatariuszami. Wreszcie wczoraj, 29 sierpnia, spółka podpisała porozumienie z bankami. Dotyczy ono m.in. spłaty obligacji na kwotę 700 mln złotych.

Wczoraj w Warszawie, w obecności ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego, doszło do podpisania porozumienia pomiędzy zarządem Jastrzębskiej Spółki Węglowej a obligatariuszami - PKO BP SA, BGK, PZU SA, PZU na Życie SA.

- Dotyczy ono warunków dalszej działalności Grupy Kapitałowej JSW oraz spłaty obligacji na kwotę 700 mln złotych i 163,75 mln USD - łącznie około 1,3 mld złotych wyemitowanych przez JSW w ramach programu emisji ustanowionego 30 lipca 2014 roku - tłumaczy Katarzyna Jabłońska-Bajer, rzeczniczka JSW.

- Mamy za sobą bardzo trudne negocjacje. Obligatariusze stawiali wysokie wymagania w zakresie warunków dalszego finansowania Grupy JSW. Udało nam się osiągnąć porozumienie korzystne dla obu stron. Teraz jesteśmy na dobrej drodze do stabilnego rozwoju JSW – mówi minister energii, Krzysztof Tchórzewski.

W ramach zawartego porozumienia uzgodniony został nowy harmonogram spłaty obligacji. Zakłada on obniżenie pierwotnie uzgodnionej kwoty spłaty obligacji w początkowym okresie i wydłużenie okresu spłaty o pięć lat, a więc do 2025 roku.

- Takie rozwiązanie daje nam finansowy oddech. To czas, w którym będziemy mogli skutecznie przeprowadzić działania optymalizacyjne i inwestycyjne. Będziemy realizować program działań, który umożliwia Spółce osiągnięcie dodatnich wyników finansowych – dodaje Tomasz Gawlik, prezes zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej.

Jak informuje spółka, obligatariusze rezygnują również z przysługujących im praw, na podstawie tzw. opcji put, zawartych w dotychczasowym programie emisji obligacji, rozumianej jako możliwość wcześniejszego wykupu obligacji ze środków z emisji Euroobligacji.

- Ponadto zarząd JSW uzgodnił z obligatariuszami plan działań restrukturyzacyjnych, które będą realizowane przez spółkę w celu poprawy wyniku finansowego grupy kapitałowej JSW i osiągnięcia długofalowej rentowności - mówi Katarzyna Jabłońska-Bajer.

*Rodzina i przyjaciele z GKS Katowice żegnają tragicznie zmarłego 19-latka WIDEO
*Trąba powietrzna w Chorzowie ZOBACZ NOWE WIDEO I ZDJĘCIA
*Pielgrzymka kobiet do Piekar Ślaskich 2016 ZDJĘCIA + WIDEO
*Alarm bombowy w centrum Katowic EWAKUACJA
*Sprawdzony i prosty przepis na leczo SPRÓBUJ I SIĘ PRZEKONAJ
*W pełni wyposażone mieszkanie w centrum Katowic może być Twoje! Dołącz do graczy loterii "Dziennika Zachodniego"