Jastrzębska Spółka Węglowa sprzedała Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju za ponad 190 mln złotych. W ramach transakcji uregulowane zostały również długoterminowe warunki zakupu przez PEC ciepła od SEJ oraz węgla do celów energetycznych od JSW. To już oficjalne! Wczoraj Spółka Energetyczna "Jastrzębie" z grupy JSW sprzedała Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Jastrzębiu-Zdroju za dokładnie 190,4 mln złotych. Nowym właścicielem jest PGNiG Termika.


- Łączna cena za Akcje PEC wynosi 190,4 mln złotych, przy czym kwota 50 mln złotych zostanie zapłacona dopiero po otrzymaniu przez PGNiG Termika potwierdzenia rozwiązania umów poręczenia, na podstawie których PEC udzielił poręczenia w celu zabezpieczenia roszczeń obligatariuszy, którzy objęli obligacje wyemitowane przez SEJ w ramach programu emisji obligacji z dnia 17 października 2013 r. - czytamy w oficjalnym komunikacie.

Teraz środki pozyskane przez SEJ z tytułu sprzedaży akcji PEC zostaną przeznaczone na realizację programu inwestycyjnego SEJ "Energetyka 2016", a w szczególności sfinansowanie dokończenia budowy bloku fluidalnego CFB.

Jak podaje JSW, w ramach transakcji uregulowane zostały również długoterminowe warunki zakupu przez PEC ciepła od SEJ oraz węgla do celów energetycznych od JSW. Wczoraj PGNiG Termika złożyła również spółce warunkową ofertę wiążącą dotycząca nabycia całej akcji SEJ.

- O dalszych istotnych krokach dotyczących procesu dezinwestycji SEJ spółka będzie informowała odrębnymi raportami - informują w Jastrzębskiej Spółce Węglowej. 

 

Bartosz Wojsa