W czwartek w Sali Sejmu Śląskiego w Katowicach odbyła się sesja z okazji Światowego Dnia Przedsiębiorczości Kobiet. Organizatorami wydarzenia byli Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz Uniwersytet Śląski. Sesja odbywała się w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości, wzięli w niej udział wykładowcy oraz przedstawiciele świata gospodarczego, którzy zajmują się przedsiębiorczością i rozwojem zawodowym kobiet

W trakcie posiedzenia mowa była m.in. o coachingu businessu, neuropotencjale w aktywności kobiet, czy paniach na stanowiskach kierowniczych i łączących się z tym barierach i szansach, a także o przedsiębiorczości kobiet.