Zawieszenie czternastki za 2016 i 2017 rok. Taki projekt zmian przedstawił stronie społecznej zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego. Związki zawodowe nie zgodziły się na tę propozycję. - Nie można końcem roku informować o planach zawieszenia czegoś, na co odkłada się przez cały rok - mówi jeden ze związkowców z KHW. Nieoficjalnie mówi się, że propozycja zawieszenia nagrody rocznej wynikła z fatalnej kondycji finansowej KHW, która może niebawem stanąć przed dylematem: albo bieżące wypłaty, albo czternastki. MAMY OFICJALNE DOKUMENTY

Podczas czwartkowego spotkania zarząd Katowickiego Holdingu Węglowego przedstawił stronie społecznej propozycję zmiany zapisów w Holdingowym Układzie Zbiorowym. Chodziło o zawieszenie nagrody rocznej, czyli tzw. czternastki za 2016 i 2017 rok. A to oznaczałoby, że zapis działałby wstecz, bowiem obejmowałby okres od 1 stycznia tego roku.

Związki zawodowe nie zgodziły się z tą propozycją, podkreślając jednocześnie, że nagroda roczna powinna być wypłacona zgodnie z zawartym porozumieniem do 5 lutego 2017 roku, a dalsze prowadzenie rozmów ws. ewentualnego zawieszenie tego świadczenia jest nieuzasadnione.

Jeden ze związkowców w KHW podkreśla, że nagroda roczna nie jest "ekstra pensją" dla górników, a 1/12 czternastki potrącana jest pracownikom każdego miesiąca. - Końcem roku nie można informować o planach zawieszenia czegoś, na co odkładało się przez cały rok. To są pieniądze pracowników - mówi.

Przypomnijmy, że średnie miesięczne wynagrodzenie w górnictwie, które w dyskusji o zarobkach w tej branży jest najczęściej przywoływane, składa się z ok. 30 różnych składników, a także uwzględnione są w nim wszystkie wynagrodzenia w danej spółce - od młodego górnika po nadsztygarów. Nie wszystkie składniki pensji, wliczające się to "średniówki", wypłacane się z co miesięczną regularnością. Np. do średniego miesięcznego wynagrodzenia górnika wlicza się 1/12 czternastki, która - jako całość - wypłacana jest na początku następnego roku.

Nieoficjalnie jednak mówi się, że czwartkowa propozycja zawieszenia czternastki w KHW wiązała się z fatalną sytuacją finansową spółki. Początkiem roku może pojawić się ryzyko, że realizacja tego świadczenia, może skutkować problemami z wypłatą bieżących pensji.

Trwają rozmowy ws. połączenia KHW i PGG

Wypłata czternastek już raz w tym roku rozgrzewała emocje w KHW, gdy prowadzono negocjacje w jaki sposób wypłacić to świadczenie za 2015 rok.