Polska będzie mogła przeznaczyć restrukturyzacją górnictwa 7,95 mld zł. Komisja Europejska uznała, że przedstawiony przez polski rząd plan jest zgodny z przepisami unijnymi oraz nie zakłóci nadmiernie konkurencji.

Jest zgoda Komisji Europejskiej, aby polskie wydatki związane z restrukturyzacją górnictwa wyniosły 7,95 mld zł. Chodzi o wsparcie państwa związane z łagodzeniem skutków społecznych i środowiskowych związanych z likwidowaniem nierentownych kopalń.

Przypomnijmy, że zgodnie z prawem wspólnotowym, państwa członkowskie mogą do końca 2018 roku dotować tylko te kopalnie, które przeznaczone są do likwidacji i z końcem 2018 roku przestaną fedrować.

CZYTAJ WIĘCEJ
ZGODA KOMISJI EUROPEJSKIEJ NA LIKWIDACJĘ GÓRNICTWA W POLSCE

Z pieniędzy tych finansowane będą m.in.: pakiety osłonowe dla osób, które w wyniku restrukturyzacji branży stracą pracę, likwidowanie infrastruktury kopalnianej oraz naprawę szkód środowiskowych. Pomoc będzie mogła być wypłacana maksymalnie do 2027 roku. W przypadku Polski - urlopy górnicze będą finansowane do 2022 roku, bowiem mogą z nich skorzystać tylko te osoby, którym do uzyskania świadczeń emerytalnych pozostały cztery lata.

"W swojej ocenie Komisja stwierdziła, że plany Polski są zgodne z decyzją Rady. Pomoc ma bowiem na celu ułatwienie procesu zamykania kopalń poprzez udzielenie wsparcia finansowego w łącznej wysokości 7,58 mld PLN (około 1,71 mld euro) tym pracownikom, którzy ze względu na zamykanie kopalń stracili lub stracą pracę. Ze środków tych finansowane będą w szczególności ich odprawy, renty wyrównawcze i świadczenia socjalne. Pomoc będzie też przeznaczona na zabezpieczenie szybów górniczych oraz likwidację infrastruktury kopalń, naprawę szkód w środowisku spowodowanych pracą kopalń i rekultywację terenów po zakończeniu procesu zamknięcia. Pozostała część pomocy przeznaczona zostanie na pokrycie strat produkcyjnych do pełnego wyłączenia kopalń z eksploatacji" - czytamy w komunikacie Komisji Europejskiej.

*Kontrowersyjne ZDJĘCIA dziewczyn na kalendarzu 2017 ZDJĘCIA
*Bestie z Rybnika. Takie kazy łowią wędkarze na zalewie w Rybniku ZDJĘCIA
*Superksiężyc 2016: Te zdjęcia są fantastyczne! ZOBACZ
*Aktor Jerzy Cnota ZDJĘCIA Z PRYWATNEGO ARCHIWUM
*Sprawdź, czy możesz zostać policjantem TEST PSYCHOLOGICZNY

Zobacz koniecznie Superksiężyc 2016