Mieszkańcy Dziećkowic i Kosztów nie chcą kopalni. W Szkole Podstawowej nr 5 w mysłowickich Dziećkowicach odbyło się spotkanie z mieszkańcami, dotyczące planów wydobycia węgla przez ZG Sobieski. Mysłowiczanie protestują przeciwko eksploatacji pod tą dzielnicą i Kosztowami. Tam spotkanie z mieszkańcami odbędzie się w środę o godz. 17.00 w Gimnazjum nr 6.

Mysłowiczanie nie chcą zarówno wydobycia węgla przez jaworznicką kopalnię, jak i planowanej eksploatacji przez spółkę Brzezinka, która też ma chrapkę na mysłowickie złoża, ale w nieco innym miejscu.

Tauron Wydobycie, do którego należy ZG Sobieski, chce zagospodarować pokłady złoża Brzezinka 1, z kolei druga spółka zamierza kopać w złożu Brzezinka 3. Jak pisaliśmy przed kilkoma miesiącami, obszar złoża „Brzezinka 1” położony jest we wschodniej części Górnośląskiego Zagłębia Węglowego, w zachodniej części Jaworzna i wschodniej części Mysłowic.

Na obszarze tym są zabudowania mieszkalne w kilku dzielnicach Mysłowic, takich jak Brzęczkowice, Kosztowy, Dziećkowice. W północno-wschodniej części obszaru znajduje się niewielka część obiektów Elektrowni Jaworzno III wraz z liniami wysokiego napięcia.

Jest tu także wiele dróg, w tym autostrada A4 Kraków–Katowice biegnąca przez środkową część obszaru, gdzie ma ruszyć fedrowanie oraz Wschodnia Obwodnica GOP, biegnąca wzdłuż jego zachodniej granicy. Z kolei wzdłuż zachodniej granicy przebiega ul. Kosztowska, łącząca Brzezinkę z dzielnicą Kosztowy. Natomiast ul. Długa przecina południową część obszaru, łącząc Kosztowy z Dziećkowicami. Przez opisywany teren przebiega także linia kolejowa. W tych obszarach, pomijając przebieg linii kolejowej, mają zostać zbudowane filary ochronne, które będą zapobiegać szkodom górniczym.

ZG Sobieski zamierza sięgnąć po złoża węgla pod mysłowickimi dzielnicami Dziećkowice i Kosztowy. Ma dostać się do nich przez istniejącą już w Jaworznie kopalnię. Ma kopać systemem ścianowym na zawał. Eksploatację zaplanowano tak, by nie prowadzić jej pod zabudową mieszkaniową.

Przedsiębiorca górniczy nie przewiduje wystąpienia wpływów eksploatacji związanych z ruchem zakładu górniczego w rejonie zabudowań przy ul. Dzióbka, autostrady A4, drogi ekspresowej S1 oraz Przemszy. Szkody górnicze mogą jednak ujawnić się na terenach leśnych położonych na południe od ul. Dzióbka, pod północną częścią składowiska popiołów z Elektrowni Jaworzno III, na nieużytkach w zakolu rzeki Przemszy na południe od ul. Wysoki Brzeg oraz na terenie Jaworzna. Eksploatacja ma nie wywołać wstrząsów sejsmicznych.

Z kolei firma Brzezinka chce zbudować zakład górniczy w Mysłowicach pomiędzy ul. Cmentarną i Piaskową (część południowa) oraz ul. Piaskową w kierunku autostrady A4 (część północna). Fedrunek ma rozpocząć się w 2021 roku i zaplanowany jest do roku 2025. Wydobywanie węgla kamiennego prowadzone będzie systemem chodnikowym przy zastosowaniu podsadzki. Eksploatacja ma odbywać się pod dzielnicami Brzezinka, Kosztowy i Brzęczkowice.