Minister Skarbu Państwa: Nowa Kompania Węglowa już w 2016 r., według założonego planu, powinna wypracować zysk rzędu 600 mln zł.

Decyzja rządu o przekazaniu akcji PGE, PZU i PGNiG do Towarzystwa Finansowego Silesia w zasadzie kończy nie tylko szukanie kapitału dla Nowej Kompanii Węglowej, ale w ogóle daje podstawy do jej powstania. Zabezpiecza jej płynność finansową. Jest więc raczej pewne, że NKW powstanie do końca września. Początkowymi udziałowcami spółki będą Węglokoks, TF Silesia oraz Fundusz Inwestycji Polskich Przedsiębiorstw zarządzany przez Polskie Inwestycje Rozwojowe.


- Rozważaliśmy kilka scenariuszy, by struktura kapitałowa NKW była optymalna dla procesu restrukturyzacji. W początkowym etapie braliśmy pod uwagę również udział spółek energetycznych, które są dla górnictwa naturalnymi inwestorami, ale nie wykazały zainteresowania. To, oraz kwestie proceduralne, wpłynęło na wydłużenie procesu. Wciąż mieścimy się jednak w terminach określonych w porozumieniu ze stycznia 2015 r. - wyjaśnia  Andrzej Czerwiński, minister Skarbu Państwa.

Minister Czerwiński podczas forum ekonomicznego w Krynicy powiedział również, że Nowa Kompania Węglowa już w 2016 r., według założonego planu, powinna wypracować zysk rzędu 600 mln zł. 

- Jeśli do 2022 r. zysk będzie osiągalny według planu, to wszystkie problemy finansowe powinny się zamknąć wewnątrz NKW i nie będzie nawet pomysłu, żeby trwało jakieś rozciąganie wsparcia w czasie - przekonuje minister.

Warto przypomnieć, że jeszcze w marcu Rada Nadzorcza Kompanii Węglowej pozytywnie zaopiniowała biznesplan będący podstawą funkcjonowania 11 kopalń w ramach tzw. Nowej Kompanii Węglowej, ale wówczas o zysku mówiono dopiero w kontekście 2017 r. Według założeń biznesplanu, zysk przed potrąceniem odsetek od zaciągniętych kredytów, podatków oraz amortyzacji miałby wynieść ponad 2 mld zł przy sprzedaży ponad 28 mln ton węgla.

Krzysztof Sędzikowski, prezes zarządu Kompanii Węglowej, w oficjalnym komunikacie przekonywał, że kluczowa dla powodzenia projektu będzie jednak efektywna współpraca z inwestorami, bankami, ale również akceptacja przez stronę społeczną niezbędnych do wdrożenia inicjatyw.

Nowa Kompania Węglowa nabiera realnych kształtów, kiedy zakończyły się rekordowe pod  względem liczby wystawców i zwiedzających Międzynarodowe Targi Górnictwa, Przemysłu Energetycznego i Hutniczego Katowice 2015. Trwały 4 dni, od 8 do 11 września, i z pewnością przypomniały, jak ważne gałęzie przemysłu stanowią górnictwo, energetyka i hutnictwo, nie tylko dla naszego regionu. 

Sławomir Cichy