Prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk zaprosił 18 czerwca przedstawicieli firm, które zdecydowały się ostatnio zainwestować na terenach dwóch specjalnych stref ekonomicznych w mieście. Podziękował im za związanie swoich planów inwestycyjnych z miastem i zapewnił o otwartości władz i administracji samorządowej na ich potrzeby.

W spotkaniu wzięli udział m.in.: Serge Etoga (CGR), Robert Głowacki (TRW), Andrzej Lechowski (GST Automotive), Mateusz Kapusta i Grzegorz Kowalczyk (X-Kom), Andrzej Grenda (Huwgard Optolith), Jan Profic (Enckel), Marcin Pomierski (Wiko) i Maciej Wydrychiewicz (Viper).- Jesteście Państwo przedsiębiorcami, którzy uwierzyli w Częstochowę – mówił prezydent Krzysztof Matyjaszczyk. – Dziękuję Wam i gratuluję. Jestem pewien, że podjęte decyzje inwestycyjne okażą się dla Was korzystne, a Częstochowie przyniosą wymierny efekt  rozwojowy i nowe miejsca pracy. Wasz sukces będzie też sukcesem całego miasta… 
 

W czasie spotkania przedstawiciel Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Bartłomiej Leszczyński, w towarzystwie prezydenta – przekazał 4 firmom: CGR, Huwgard, Enckel i Wiko, które niedawno uczestniczyły w „strefowych” przetargach, zezwolenia na działalność na terenach KSSE w Częstochowie.

Krzysztof Matyjaszczyk wręczył z kolei szefom firm upominki w postaci spersonalizowanych piór - w podziękowaniu za dotychczasową współpracę i z nadzieją na owocną jej kontynuację. Poprosił jednocześnie o zgłaszanie potrzeb związanych z przebiegiem procesu inwestycyjnego i zaprosił na comiesięczne „Śniadania z przedsiębiorcami”, odbywające się zazwyczaj w pierwszy czwartek miesiąca w Częstochowskim Parku Przemysłowo-Technologicznym.

Spotkanie było podzielona na dwie części: w pierwszej przedstawiciele miasta podziękowali inwestorom, przypomnieli proinwestycyjne działania miasta (ulgi podatkowe, program wspierania przedsiębiorczości) oraz podsumowali dotychczasową działalność stref w Częstochowie. Zapowiedzieli m.in. dalsze nakłady miejskie w terenach strefowych, np. budowę kolejnego odcinka drogi przy ul. Kusięckiej oraz zwiększenia wydajności sieci wodociągowej tego obszaru inwestycyjnego. Jeszcze w tym roku powstanie też – zgodnie z planami -  droga przez obszar mieleckiej strefy ekonomicznej Częstochowie, z której mają korzystać wszyscy inwestorzy lokujący się na tym terenie.

Podsumowano, że łączne - poniesione lub zadeklarowane do tej pory - nakłady inwestycyjne na częstochowskie działki w strefach ekonomicznych sięgnęły już 526,4 mln zł, w tym 106,2 mln zł w ramach zezwoleń wydanych od 2014 r., a liczba miejsc pracy – 1475 etatów (z czego deklaracja zatrudnienia 563 osób wynika z zezwoleń wydanych od ub. roku). 

W drugiej części grono gości poszerzyło się o przedstawicieli częstochowskiego Tauronu, Rozdzielni Gazu i wodociągów, czyli lokalnych gestorów mediów, a także jednostek miejskich – Miejskiego Zarządu Dróg i Transportu oraz poszczególnych wydziałów UM. Inwestorzy zadawali konkretne pytania dotyczące warunków terenowych, technicznych i organizacyjnych związanych ze swoimi inwestycjami. Mieli także możliwość odbycia indywidualnych rozmów i wzajemnego bliższego poznania się. 

Organizatorem spotkania było Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Częstochowy (w strukturze Wydziału Funduszy Europejskich i Rozwoju UM).