Usługi są już dostępne w największych hipermarketach Tesco w Polsce. Klienci mogą przesłać środki do 200 krajów na całym świecie i odebrać przekaz od swoich bliskich mieszkających za granicą w 10 minut od jego wysłania. Ze względu na rosnące zainteresowanie przekazami pieniężnymi w Polsce, MoneyGram planuje uruchomienie do końca roku usługi w 160 lokalizacjach. Stopniowo będzie ona również wprowadzana do kolejnych sklepów, a docelowo przekazy pieniężne będzie można wysyłać i odbierać we wszystkich 450 sklepach Tesco.

Polska jest uważana za „rynek odbiorcy”, co oznacza, że więcej przekazów pieniężnych jest nadawanych do naszego kraju niż się z niego wysyła. Jak pokazują dane Banku Światowego, w 2015 roku do Polski przesłano w sumie 7,5 mld dolarów, natomiast wysłano zagranicę ok. 1,6 mld dolarów. Najważniejsze korytarze przesyłu środków do Polski to Niemcy (2,2 mld dol.), Wielka Brytania (1,2 mld dol.), USA (0,9 mld dol.) i Kanada (350 mln dol.).

Natomiast z Polski najwięcej transferów pieniężnych wysyłanych jest do Francji (324 mln dol.) i Niemiec (296 mln dol.). Bardzo szybko rosnącym rynkiem jest Ukraina, co ma związek z około 800 tys. emigrantów mieszkających w Polsce, którzy w 2015 roku przesłali 233 mln USD do swoich rodaków w kraju.


Dzięki współpracy z MoneyGram nasi klienci będą mogli przesyłać oraz odbierać środki od rodziny i przyjaciół w trakcie codziennych zakupów. Usługa jest dostępna w 73 największych hipermarketach Tesco już od początku lipca, jednak do końca roku liczba ta może wzrosnąć nawet do 160 sklepów na terenie całej Polski – zapowiada Eric Tavoukdjian, Tesco CE Marketing Operations Director.

Do tej pory przekazy pieniężne MoneyGram były dostępne w Polsce w 6 tys. lokalizacji poprzez sieć agentów, do których należą Bank Pocztowy, Poczta Polska, a także wybrane placówki Banku BPS i sieci Pepco.