Według prawa, od 1 stycznia na liście tytoniowe nawet do celów ogrodniczych, farmaceutycznych obowiązuje akcyza. Ma to ukrócić szarą strefę.

Wprowadzenie akcyzy na liść tytoniowy ma na celu ograniczenie szarej strefy i zwiększyć wpływy do budżetu państwa.

Od 1 stycznia 2013 r., zgodnie z prawem, nieprzetworzone liście tytoniowe podlegają opodatkowaniu podatkiem akcyzowym, a ich sprzedaż w Polsce dozwolona jest wyłącznie w opakowaniu oznaczonym banderolą. Wprowadzenie takiej regulacji Pracodawców RP mogą uznać za sukces, bo prowadzili od czerwca 2011 r. akcję „Zatrzymać przemyt”.

Z szacunków Pracodawców RP wynika, że tylko w okresie 2011–12 straty dla budżetu państwa z tytułu tzw. szarej strefy w obszarze wyrobów tytoniowych, wyniosły ok. 10,9 mld zł, w tym z samego suszu – ok. 3,3 mld zł z tytułu nieodprowadzonej akcyzy i podatku VAT.

Uwaga, zgodnie z nowymi przepisami liście tytoniowe sprzedawane z przeznaczeniem m.in. do celów ogrodniczych, farmaceutycznych lub jako odświeżacz powietrza, środek bakteriobójczy czy też podściółka dla gołębi podlegają podatkowi akcyzowemu.

– W okresie od 2010 r., kiedy nastąpiła deregulacja obrotu liściem tytoniowym do 31 końca 2012 r. suchy tytoń niebędący jeszcze wyrobem tytoniowym, nie był objęty akcyzą - wyjaśniają eksperci Pracodawców RP.

Spowodowało to rozwój szarej strefy, gdyż susz wykorzystywano niezgodnie z deklarowanym przeznaczeniem. Np. zamiast do celów ogrodniczych stosowano go do nielegalnej produkcji papierosów. Luki w prawie powodowały straty finansowe tak w dochodach podatkowych skarbu państwa, jak i w branży tytoniowej w Polsce – dodają eksperci.

Zgodnie z nowymi regulacjami od 1 stycznia 2013 r. obrót liśćmi tytoniowymi luzem jest dozwolony jedynie pomiędzy podmiotami prowadzącymi skład podatkowy i pośredniczącymi podmiotami tytoniowymi.

– Rolnicy będą mogli sprzedawać liście tytoniowe bez konsekwencji podatkowych, tylko gdy są one wyprodukowane przez danego plantatora i sprzedawane do podmiotów prowadzących składy podatkowe i pośredniczących podmiotów tytoniowych.

W sytuacji naruszenia obowiązków oznaczania znakami akcyzy suszu tytoniowego ustalono „karną” stawkę akcyzy w wysokości 436,8 zł za 1 kilogram - tłumaczą eksperci Pracodawców RP.