Program wsparcia w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania (ISR) cieszy się rekordowym zainteresowaniem przedsiębiorców, którzy popadli w kłopoty finansowe. Od października 2011 r. do udziału w programie zgłosiło się łącznie 750 firm. Z końcem lutego br. zakończył się czwarty nabór do usługi ISR i wyłoniono wstępną listę zakwalifikowanych do wsparcia podmiotów.

Tym razem PARP (Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości) wybierze spośród zgłoszonych firm 67 przedsiębiorstw borykających się ze skutkami spowolnienia gospodarczego.
Aby skorzystać z pomocy każda z firm musi spełnić kryteria formalne oraz przejść pozytywną weryfikację danych finansowych. Wybrane firmy otrzymają fachową pomoc: kompleksową analizę sytuacji firmy, krótkookresowy Plan Rozwoju o charakterze naprawczym i/lub rozwojowym wraz z pakietem usług doradczo-szkoleniowych, wdrożonych  następnie w przedsiębiorstwie.
- Program wsparcia w ramach Instrumentu Szybkiego Reagowania cieszy się rekordowym zainteresowaniem wśród przedsiębiorców w gorszej sytuacji rynkowej” – podkreśla Bożena Lubińska-Kasprzak, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

Firmy biorące udział w programie zlokalizowane są na terenie całej Polski.

Najwięcej podmiotów posiada swoje siedziby w regionach o największej liczbie mieszkańców tj. woj. mazowieckim, wielkopolskim, śląskim oraz łódzkim. Są wśród nich 54 przedsiębiorstwa duże, 63 przedsiębiorstwa średnie, 18 małych oraz 8 mikroprzedsiębiorstw. Połowa firm to spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, co czwarta jest spółką akcyjną, w dalszej kolejności są spółki jawne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą.