Pekaes SA, polska grupa logistyczna, poinformowała o uruchomieniu nowoczesnego magazynu w Sosnowcu i zmianie lokalizacji oddziału Pekaes na Śląsku. Magazyn został ulokowany w doskonałym punkcie komunikacyjnym – przy ulicy Inwestycyjnej 8 w Sosnowcu, w pobliżu drogi ekspresowej S1, czyli trasy biegnącej w kierunku Katowic oraz Łodzi i Warszawy.

Nowy terminal cross-dockowy na terenie aglomeracji śląskiej poszerza skalę możliwości operacyjnych Firmy w tym kluczowym dla gospodarki regionie kraju. Duże możliwości przeładunkowe zapewniają szybką i płynną obsługę jeszcze większej liczby przesyłek krajowych i międzynarodowych. 


– Zmiana lokalizacji oddziału na Śląsku i uruchomienie nowego terminala w Sosnowcu to element naszej strategii rozwoju sieci drobnicowej w całym kraju oraz impuls do zwiększenia naszej ekspansji na rynku śląskim. Chcemy być jeszcze bliżej naszych kluczowych klientów w regionie, zapewniając im serwis na najwyższym poziomie – mówi Jerzy Markow, Dyrektor Operacyjny, Pekaes SA.

     
Nowy terminal cross-dockowy składa się z części magazynowej o powierzchni ponad 4,5 tys. m² oraz części socjalno-biurowej. 
Obecnie Spółka posiada 18 oddziałów w kraju. W 2016 roku planowana jest dalsza intensywna rozbudowa sieci terminali drobnicowych. 
 
Pekaes to  czołowa polska grupa logistyczna z największą spółką sektora TSL notowaną od 2004 roku na Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółka oferuje pełen pakiet usług logistyki magazynowej, transport drobnicowy oraz spedycję: krajową, międzynarodową, morską i lotniczą oraz logistykę towarów masowych i usług intermodalnych. 

Dysponuje jedną z najefektywniejszych sieci krajowych terminali dystrybucyjnych, siecią kolejowych terminali przeładunkowych w Polsce oraz siecią kilkunastu partnerów zagranicznych we wszystkich kluczowych krajach Europy. W 18 polskich oddziałach, 4 terminalach kolejowych, 2 agencjach kontenerowych oraz 8 magazynach logistycznych firma zatrudnia blisko 1000 pracowników.