Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach otrzymał w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 najwięcej w Polsce pieniędzy. Jest to aż 201 744 359 euro, co stanowi 15 procent alokacji dla pierwszej osi priorytetowej, którą będą realizować Wojewódzkie Urzędy Pracy. Z tych pieniędzy będą mogli skorzystać przede wszystkim ludzie młodzi, do 29 roku życia, którzy będą chcieli uzupełnić swoją edukację zawodową, zdobyć nowe, poszukiwane na rynku pracy umiejętności lub założyć własną firmę.

Część z tych pieniędzy zostanie przeznaczona na wsparcie dla absolwentów szkół górniczych, którzy nie będą mogli znaleźć pracy po ukończeniu szkoły. Dzięki pieniądzom z programu PO WER wsparciem uda się objąć wszystkich uczniów, którzy obecnie kształcą się w zawodach górniczych.

Dyrekcja Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach już nawiązała współpracę ze szkołami kształcącymi na potrzeby przemysłu wydobywczego w rezultacie czego zostały podjęte działania na rzecz zapobieżenia przyszłym negatywnym skutkom na śląskim rynku pracy, które mogą być efektem reform kopalń.

O możliwościach programu PO WER w tym o sposobach wykorzystania dotacji na wsparcie dla uczniów zawodowych szkół górniczych poinformowano na dzisiejszej konferencji prasowej w WUP w Katowicach.

Źródło: Dziennik Zachodni