Przedsiębiorca z Borowianki zwycięzcą konkursu „5 lat po debiucie w biznesie” na V Kongresie Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach. Jak udało mu się odnieść sukces?

W trosce o promowanie przedsiębiorstw powstałych za sprawą dotacji przyznawanych przez urzędy pracy,  wiosną br. ogłoszony został już po raz drugi w województwie śląskim konkurs, który obejmował 2 kategorie: „Najlepszy debiut w biznesie”- dla przedsiębiorców, którzy w roku 2013 pozyskali dotację na otwarcie własnej działalności gospodarczej i w dalszym ciągu prowadzą swoją firmę oraz „5 lat po debiucie w biznesie”- dla przedsiębiorców którzy otrzymali dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej co najmniej 5 lat temu i nadal prowadzą założoną wówczas firmę.                                                                                                      

Każdy z powiatowych urzędów pracy mógł zgłosić jednego przedsiębiorcę w danej kategorii do udziału w konkursie. Zwycięzcą w kategorii „5 lat po debiucie w biznesie” została firma Marcina Kunerta  P.P.H.U. KUNERT z Borowianki zgłoszona przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku.

Ogłoszenie wyników i odebranie przez zwycięzcę nagrody w postaci statuetki z rąk Tadeusza Donocika - Prezesa Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach odbyło się  w dniu 13 października br. w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach podczas trwającego V Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Firma P.P.H.U. KUNERT  zajmuje się produkcją wózków dziecięcych, fotelików, sanek, śpiworków oraz innych artykułów dziecięcych. Dzięki środkom finansowym z Europejskiego Funduszu Społecznego pozyskanym i przyznanym  przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku oraz posiadanemu wkładowi własnemu w postaci  lokalu i części maszyn  Pan Marcin Kunert  uruchomił w 2007 roku własną działalność gospodarczą.

Sukcesywny rozwój firmy, zatrudnianie pracowników między innymi ze środków urzędu pracy, początkowo w ramach przygotowania zawodowego w miejscu pracy, staży a następnie w ramach refundacji kosztów wyposażenia/doposażenia stanowiska pracy pozwoliło mu częściowo wyposażyć stanowiska w nowe maszyny i urządzenia. Dzięki dobrej współpracy z PUP w Kłobucku jak i własnym staraniom na dzień dzisiejszy zatrudnia już kilkunastu pracowników, w tym 2 pracowników w ramach doposażonych stanowisk pracy oraz 2 pracowników po odbyciu staży. Firma KUNERT posiada ugruntowaną pozycję zarówno w kraju jak i zagranicą (80 %  produkcji trafia na rynki zachodniej Europy). Dlatego firma ciągle dba o rozwój i wysoką jakość swoich  produktów oraz ich oryginalność. W związku z tym większość jej produktów posiada patenty europejskie oraz międzynarodową rejestrację znaku towarowego KUNERT.

Przypominamy, że w ubiegłej edycji konkursu zwycięzcą statuetki „ Najlepszy debiut w biznesie” został również przedsiębiorca z powiatu kłobuckiego Rafał Kosowski z Kalei, który uruchomił własną firmę „Kosowski-Meble” ze środków współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego przyznanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Kłobucku.

–  Jesteśmy bardzo dumni z naszych przedsiębiorców, daje nam to wiele satysfakcji i utwierdza w przekonaniu, że nasze działania w zakresie wspierania MŚP są skuteczne. Dzięki środkom pozyskiwanym przez tutejszy Urząd zarówno ze źródeł krajowych jak i europejskich powstaje wiele nowych prężnie działających firm, zatrudniających pracowników i odnoszących sukcesy gospodarcze – informuje Małgorzata Szymanek dyrektor PUP w Kłobucku.