Południowa Grupa Kapitałowa z Rzeszowa kupiła kopalnię na Dolnym Śląsku. Kruszywa z tego złoża mogą służyć m.in. do budowy nasypów dla kolei wysokich prędkości. Potwierdziła się informacja, że Południowa Grupa Kapitałowa z Rzeszowa kupiła kopalnię skał w gminie Ząbkowice na Dolnym Śląsku. Kruszywa z tego złoża mogą służyć m.in. do budowy dróg, a także nasypów dla kolei wysokich prędkości. Wydobycie ma ruszyć w kwietniu.

Od pobliskiej miejscowości kopalnia przyjmie nazwę Kluczowa. Złoże te nigdy nie było eksploatowane, ale zostało zbadane i udokumentowano, że znajdują się tam pokłady wysokiej jakości granodiorytu i migmatytu – skał z grupy granitowych. Granodioryt w Polsce występuje tylko na Dolnym Śląsku, a migmatyt także w Tatrach zachodnich.

Ogółem złoże k. Ząbkowic obejmuje 24 mln ton skał i objęte jest koncesją określającą roczne wydobycie na poziomie do 1 mln ton. W nowej kopalni pracę znajdzie docelowo kilkadziesiąt osób.

Skały granitowe ze względu na bardzo dobre parametry wytrzymałościowe mogą być stosowane przede wszystkim pod nasypy dla kolei wysokich prędkości. Poza tym można je wykorzystywać jako szlachetne kruszywo do podbudów drogowych, mas asfaltowych i betonów konstrukcyjnych oraz do wytwarzania kostki brukowej, krawężników i płyt posadzkowych oraz elewacyjnych.

Surowiec z nowego złoża ma być sprzedawany także na rynku europejskim.

Jedna z firm PeGieKa - Kopalnia Kruszywa Naturalnego - prowadzi już wydobycie w Chałupkach Dusowskich koło Przemyśla, a w tym roku uruchomi również eksploatację złoża wapieni jurajskich w Chomentowie na terenie woj. świętokrzyskiego. Wapień z Chomentowa będzie wykorzystywany jako kamień drogowy oraz surowiec do produkcji betonu i mączki wapiennej.

- Jestem przekonany, że w trudnych czasach kryzysu dalszy rozwój kopalni kruszyw w naszej grupie kapitałowej jest krokiem w dobrym kierunku. W całej Polsce intensywnie inwestuje się w infrastrukturę i to daje nam nadzieję na pozyskanie interesujących kontraktów na sprzedaż naszych surowców – mówi Rafał Janowski, prezes Kopalni Kruszywa Naturalnego.

Południowa Grupa Kapitałowa (PeGieKa) skupia kilkanaście firm należących do rodziny Jurkiewiczów z Rzeszowa. Do PeGieKa należą m.in. sieć sklepów Jedynka, Zakłady Drobiarskie Res-Drob i Osiedle Wisłok.