O odpowiedzialnym biznesie rozmawiano w czwartek w Katowicach. Konferencja CSR „Odpowiedzialny Śląsk”, pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, odbyła się w Centrum Nowoczesnych Technologii Informatycznych Uniwersytetu Ekonomicznego. Na spotkaniu, którego inicjatorem było Kopex SA, a współorganizatorami Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Gliwickie Centrum Organizacji Pozarządowych, Mostostal Zabrze SA, Stowarzyszenie Wspierania Organizacji Pozarządowych MOST, CSRinfo, pojawiło się ponad 130 osób.

O tym, jak i po co prowadzić odpowiedzialny biznes oraz  na czym on polega opowiadał Krzysztof Jędrzejewski, akcjonariusz większościowy Kopex SA.


- Pieniądze są narzędziem, a nie celem samym w sobie. Od nas samych zależy w jaki sposób i w jakim celu będziemy używali tych narzędzi – przekonywał Krzysztof Jędrzejewski.

Skrót CSR oznacza odpowiedzialny biznes, czyli działania społeczne i środowiskowo odpowiedzialne, mające na celu zawiązanie i utrzymanie dobrych relacji z otoczeniem, w tym interesariuszami,  pracownikami czy klientami. 


- W tym kierunku zmierza Śląsk, ale jest to długa droga. Jednak dzięki takim wydarzeniom, jak konferencja Odpowiedzialny Śląsk, możemy wspólnie wypracować kierunki nowych działań oraz skupić się na najważniejszych potrzebach naszego regionu-  mówi Nina Krystoń, dyrektor Biura ds. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w Kopex SA.  

LOTA