23 kwietnia Zwyczajne Walne Zgromadzenie TAURON Polska Energia zdecydowało o wypłacie z zysku za 2014 r. dywidendy w wysokości 262,89 mln zł, czyli 0,15 zł na jedną akcję.

- Walne Zgromadzenie przychyliło się do rekomendacji zarządu w kwestii wysokości dywidendy. Zgodnie z polityką dywidendową TAURON regularnie dzieli się zyskiem z akcjonariuszami. Od debiutu na GPW o 2015 roku wypłaciliśmy i wypłacimy łącznie ponad 1,75 mld zł w formie dywidendy –  mówi  Dariusz Lubera , prezes zarządu TAURON Polska Energia. Dzień ustalenia prawa do dywidendy został wyznaczony na 22 lipca, a dzień wypłaty na 12 sierpnia. Pozostała część zysku netto w kwocie 883,56 mln zł została przeznaczona na kapitał zapasowy. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zatwierdziło również skonsolidowane i

jednostkowe sprawozdania finansowe oraz sprawozdania zarządu za 2014 r.

TAURON Polska Energia SA jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii. Grupa TAURON obejmuje swoim działaniem 18 proc. powierzchni kraju i jest jednym z największych podmiotów gospodarczych w Polsce, w tym największym dystrybutorem oraz drugim sprzedawcą i wytwórcą energii elektrycznej. W skład Grupy TAURON wchodzą m.in. TAURON Wytwarzanie, TAURON Dystrybucja, TAURON Sprzedaż, TAURON Obsługa Klienta, TAURON Wydobycie, TAURON Ekoenergia oraz TAURON Ciepło. Od 2010 roku akcje TAURON Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie m.in. w indeksach WIG20 i WIG30. Spółka wchodzi w skład indeksu spółek odpowiedzialnych - Respect Index.