Minister Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna oraz minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak otworzyli w środę 14 października konferencję „Polska Wschodnia – dziś i jutro”, która przez dwa dni odbywać się będzie w Centrum Kongresowym Targów Kielce. Podkreślali, że ten makroregion ma ogromną szansę, by dogonić w rozwoju obszary o ustabilizowanej sytuacji gospodarczej.

W Polsce Wschodniej zrealizowano blisko 28 tysięcy projektów z unijnym dofinansowaniem na sumę ponad 112 miliardów złotych, z czego 65,4 miliardy to dofinansowanie pochodzące z Unii Europejskiej. Za te pieniądze utworzono lub rozbudowano parki przemysłowe, naukowo-technologiczne lub inkubatory przedsiębiorczości. Poprawiła się też jakość dróg oraz komunikacji miejskiej, wsparto firmy w wejściu na rynek.

- Spotykamy się w Targach Kielce nieprzypadkowo.

Targi są szczególnym adresem dedykowanym i stworzonym dla przedsiębiorców. Tu faktycznie mierzy się ożywienie gospodarcze. Ilość wystawców w zależności czy wzrasta, czy maleje, jednocześnie pokazuje efektywność programu – mówiła podczas otwarcia minister infrastruktury i rozwoju Maria Wasiak.

Konferencja „Polska Wschodnia – dziś i jutro” to nie tylko podsumowanie pierwszego etapu programu rozwoju wschodnich obszarów Polski, w tym regionu świętokrzyskiego, realizowanego w latach 2007-2013, ale i okazja do dyskusji o perspektywach rozwoju na kolejne siedem lat. W trakcie dwóch dni, od 14 do 15 października, specjaliści, przedsiębiorcy, przedstawiciele administracji samorządowej, inwestorzy zagraniczni będą rozmawiali o tym, jak zmieniła się Polska Wschodnia, i jakich działań potrzeba, aby ten makroregion dorównał i zaistniał w gospodarce europejskiej.

- Konkurencja między regionami jest ogromna. Trzeba być lepszym, szybszym, tańszym. Dlatego takie spotkania są ważne, bo w Polsce nie może być dwóch „prędkości” – jedna charakteryzująca zachód, a druga wschodnia – mówił podczas konferencji prasowej Grzegorz Schetyna, minister spraw zagranicznych.

Ministrowie Grzegorz Schetyna i Maria Wasiak chcą przez te dwa dni pokazać gościom między innymi ze Szwajcarii i Kanady, Kielecki Park Technologiczny, Politechnikę Świętokrzyska, Centrum Przedsiębiorczości i Biznesu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego jako przykład nowoczesności i najwyższego europejskiego poziomu.