Przewodniczący górniczych związków zawodowych obradowali w Katowicach nad proponowanymi zmianami w ustawie o górnictwie. Związkowcy zadeklarowali poparcie dla obywatelskiej inicjatywy zmiany projektu tejże ustawy. Tym samym włączyli się do walki o emerycki deputat węglowy.

Kilka z górniczych związków zawodowych (NSZZ Solidarność, ZZ Kadra, Sierpień 80, ZZ Ratowników Górniczych, ZZ Pracowników Dołowych, ZZ Przeróbka, ZZ Maszynistów Wyciągowych) zadeklarowało czynny udział w zbiórce 100 tys. podpisów pod inicjatywą obywatelską zmiany projektu ustawy "Ustawa o zmianie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego". 

To efekt ostatniego spotkania szefów związków w Katowicach.

Owa zmiana dotyczy deputatu węglowego dla emerytów. Związkowcy solidarnie włączyli się w walkę o przywrócenie tego świadczenia. Związkowcy apelują również do górników, emerytów i ich rodzin o składanie podpisów na listach poparcia inicjatywy.

Bartosz Pudełko