ArcelorMittal Poland, właściciel koksowni w Zdzieszowicach regularnie pomaga finansowo placówkom zdrowia w okolicy. Firma doba też o ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska.

Firma, która jest m.in. właścicielem koksowni w Zdzieszowicach, właśnie opublikowała Raport Zrównoważonego Rozwoju 2016 (po raz siódmy). Znalazły się w nim najważniejsze informacje dotyczące firmy, pracowników, oferowanych produktów, ale też odpowiedzialności za środowisko i działań na rzecz najbliższych sąsiadów.

- W ArcelorMittal (...) opracowaliśmy 10 ambicji zrównoważonego rozwoju, które determinują nasze działania w tym obszarze.

(...) Stanowią (one) punkt odniesienia dla większości, a może nawet dla wszystkich decyzji, które podejmujemy w takich obszarach, jak bezpieczeństwo, rozwój pracowników, wpływ naszej działalności na gospodarkę, ochrona środowiska, portfolio produktowe, zaangażowanie społeczne itp. – mówi Sanjay Samaddar prezes zarządu ArcelorMittal Poland.

Prezes dodał, że firma wdrożyła też międzynarodowy standard zaangażowania interesariuszy, bo chce mieć pewność, że ostrony dobrze się rozumieją.

W raporcie, podzielonym na części (np. „jak inwestujemy w ochronę środowiska, jakim jesteśmy pracodawcą”, czy „jak wspieramy społeczności lokalne”) można wyczytać m.in., że kosztem 205 mln zł firma przeprowadziła w Zdzieszowicach modernizację wydziału węglopochodnych, a - co podkreśla Geert Verbeeck, dyrektor generalny - spełniła wymagania dotyczące unijnych norm środowiskowych na dwa lata przed ich wejściem w życie.

Dzięki modernizacji m.in. nad Zdzieszowicami nie będą się już unosić areozole kwasu siarkowego, bo jest on całkowicie odzyskiwany podczas procesu produkcyjnego i przetwarzany w siarkę do dalszego wykorzystania.

Modernizacja wydziału w Zdzieszowicach przyczyniła się też do poprawy bezpieczeństwa pracowników.
W efekcie wszystkich prośrodowiskowych inwestycji w Polsce (firma prowadzi też działalność m.in. w Dąbrowie Górniczej, Świętochłowicach, Krakwie) w latach 2004-2016 ArcelorMittal ograniczył o 30 proc. emisję pyłów, a o 25 proc. - gazów cieplarnianych.
W planach na br. jest m.in. remont baterii w Zdzieszowicach, co ma wpłynąć na kolejne ograniczenia emisji.