Zarobki górników: Płaca zasadnicza górnika wynosi ok. 1,3 tys zł. Powiększana jest przez dodatkowe składniki. Skomplikowany system płacowy wprowadza chaos. A składniki pensji mylone są z przywilejami

Temat wynagrodzeń górników od lat budzi sporo emocji. Zwłaszcza, gdy pojawiają się informacje o tym, że średnie i przeciętne wynagrodzenie pracowników dołowych w największych spółkach węglowych waha się od 6 do 7 tys. zł. I zazwyczaj wtedy pojawiają się głosy samych górników, którzy pokazują swoje paski z wypłatą, gdzie kwoty są zdecydowanie niższe. Skąd taka rozbieżność? Przyjrzeliśmy się jakie składowe wynagrodzenia górnika wliczane są do przeciętnej pensji.

Średnie miesięczne wynagrodzenie w Kompanii Węglowej w 2014 roku wyniosło 6657 zł brutto. To właśnie na tę kwotę sumuje się ok. 30 różnych składników i dodatków. A nie wszystkie są wypłacane z comiesięczną regularnością.

W 2014 roku płaca zasadnicza górnika wyniosła tak naprawdę... 1355 zł brutto. Było to o 325 zł mniej niż wynosiła wówczas płaca minimalna (w 2014 roku było to 1680 zł - przyp. red.).

Do wypłaty, którą górnik rzeczywiście otrzymuje, wlicza się np. premie nadwyżkową i akordową (968 zł), stały gwarantowany dodatek kwotowy (598 zł), wynagrodzenie chorobowe (113 zł) albo wynagrodzenie za urlop (667 zł).  Dopiero zsumowanie tych kilku różnych składników może ok. 4,8 tys. zł.Ale takie wynagrodzenie dotyczy zazwyczaj najbardziej wykwalifikowanych pracowników fizycznych.

Gdzie zatem prawie 2 tys. zł, których brakuje do oficjalnego średniego wynagrodzenia? To dodatki, które są wypłacane w innym terminie. Chodzi tutaj np. o tzw. ołówkowe, czyli dofinansowanie na pomoce szkolne dla dzieci, barbórka, czternastka, deputat węglowy, rekompensata węglowa (patrz ramka obok - przyp. red.).

Jak widać system płacowy w górnictwie jest bardzo skomplikowany. Funkcjonowanie tak wielu składników, powoduje, że tak naprawdę trudno zrozumieć pracownikom, jak obliczane są ich wynagrodzenia. A poza tym dochodzi do sytuacji, że pensja zasadnicza jest dużo niższa w porównaniu do wszystkich składników, które są do niej później wliczane.

Po czwartkowym zerwaniu rozmów w Kompanii Węglowej, wczoraj w katowickiej siedzibie NSZZ Solidarność spotkali się przedstawiciele central związkowych, działających w spółce, aby ustalić dalszy plan działania. Sporu zbiorowego jeszcze na razie nie będzie, ale sytuacja jest na tyle napięta, że nie jest to wykluczone.

Wczoraj związkowcy przedstawili zarządowi swoją wersję porozumienia.

Po pierwsze, strona społeczna chce, aby nagrodę roczną za 2015 rok wypłacić według zeszłorocznego systemu. Oznacza to, że do poniedziałku na konta górników miałoby wpłynąć 40 proc. należności, a do 30 czerwca pozostała część.

Dodajmy, że po zerwaniu rozmów w środę, a co za tym idzie - niewypracowaniu porozumienia w sprawie systemu wypłaty nagrody rocznej, zarząd spółki poinformował, że podejmie samodzielnie decyzję o proporcji wypłaty czternastek w dwóch ratach. Pierwsza transza (płatna do poniedziałku - przyp. red.) miałaby wynieść 30 proc., a pozostała część miałaby zostać wypłacona do 30 czerwca.

Ale, podobnie jak już było w przypadku wcześniej prowadzonych negocjacji, temat „czternastek” spadł na drugi plan. Rozmowy zostały zerwane z innego powodu. W czwartek zaproponowano górnikom, aby w pierwszym kwartale ze średniego wynagrodzenia odciąć barbórkę, „czternastkę”, deputat węglowy oraz rekompensatę węglową. Ponowne doliczenie tych składników i ich wysokość miałyby być negocjowane później. Nieuwzględnienie ich teraz spowodowałoby, że miesięczna pensja górnika zostałaby obniżona nawet o 1,5 tys. zł. Na takie rozwiązanie związkowcy się nie zgadzają, bo ich zdaniem otwierałoby to drogę do obniżki płac. Wczoraj związki zaproponowały, aby i w tym roku obowiązywał zeszłoroczny system obliczania średnich wynagrodzeń.

Poza tym strona społeczna zwróciła się wczoraj do Krzysztofa Tchórzewskiego, ministra ds. energii, o przedstawienie ostatecznej wersji biznesplanu dla mającej powstać niebawem Polskiej Grupy Górniczej, czyli nowej Kompanii Węglowej oraz planów techniczno- ekonomicznych na lata 2016- 2017 dla całej KW oraz poszczególnych zakładów.

Wynagrodzenie górników w Kompanii Węglowej

Średnie miesięczne wynagrodzenie górnika w Kompanii Węglowej w 2014 roku wyniosło

6 657 zł brutto. Ale wcale to nie oznacza, że właśnie tyle górnicy widzą co miesiąc na swoich paskach. Ich pensje złożone jest z ok. 30 składników.   Pensja zasadnicza wynosi 1355 zł, to 20,4 proc. średniego wynagrodzenia.   Premia i nadwyżka akordowa - 986 zł, czyli 14,5 proc.   Stały gwarantowany dodatek kwotowy - 598 zł, czyli 9 proc.   Specjalne wynagrodzenie wynikające z Karty Górnika - 734 zł, czyli 11 proc.   Wynagrodzenie za urlop - 667 zł, czyli 10 proc.

Wynagrodzenie chorobowe- 113 zł, czyli 1,3 proc.   Pozostałe wynagrodzenie, czyli np. dodatek za pracę w szkodliwych warunkach, dodatek za nadgodziny, dodatki ratownicze  441 zł, czyli 6,6 proc. Pozostałe składniki wliczane są do średniego wynagrodzenia, ale wypłacane są w innym terminie. To: Barbórka (535 zł, 8 proc.), 14-stka (474 zł, 7,1 proc.), nagroda jubileuszowa (148 zł, 2,2 proc.), odprawa emerytalna (124 zł, 1,9 proc.), deputat węglowy (427 zł, 6,4 proc.), rekompensata węglowa (45 zł, 0,7 proc.), pomoce szkolne (16 zł, 0,2 proc.), przejazd urlopowy (12 zł, 0,2 proc.) (KR)

Średnie wynagrodzenie w Kompanii Węglowej

Tyle wyniosła wysokość bazowego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w poszczególnych kopalniach i zakładach KW w 2015 roku:

[*]   KWK Bobrek Centrum - 6 668 zł
[*]   KWK Piekary - 6 670 zł
[*]   KWK Sośnica - 6 676 zł
[*]   KWK Bolesław Śmiały - 6 681 zł
[*]   KWK Brzeszcze - 6 698 zł
[*]   KWK Piast - 6 697 zł
[*]   KWK Ziemowit - 6 700 zł
[*]   KWK Halemba Wirek - 6 649 zł
[*]   KWK Pokój- 6 642 zł
[*]   KWK Bielszowice- 6 650 zł
[*]   KWK Chwałowice- 6 703 zł
[*]   KWK Jankowice- 6 711 zł
[*]   KWK Marcel- 6 704 zł
[*]   KWK Rydułtowy Anna- 6 702 zł
[*]   Zakład Górniczych Robót Inwestycyjnych - 7 132  zł
[*]   Zakład  Zagospodarowania Mienia  - 5 576 zł
[*]   Zakład  Remontowo - Produkcyjny  - 5 440 zł
[*]   Zakład  Elektrociepłownie -5 068 zł
[*]   Zakład  Informatyki i Telekomunikacji - 5 733 zł

Na podstawie tych danych oblicza się średnią miesięcznego wynagrodzenia w KW, które w 2015 roku wyniosło 6447 zł

Kompania Węglowa na koniec grudnia 2015 roku zatrudniała 34,2 tys. osób. To 4,7 tys. mniej niż w 2014 roku.