- Polacy tradycyjnie przestawiają zegarki z godz. 2.00 na 3.00. Ta zmiana zgodnie z założeniami ma umożliwić efektywniejsze wykorzystanie światła słonecznego i lepsze spożytkowanie coraz dłuższych dni w kolejnych miesiącach- tłumaczy Karol Wójcicki z Centrum Nauki Kopernik.

Latem czas lokalny w większości krajów świata przesuwany jest o godzinę do przodu w stosunku do czasu geograficznego, a to oznacza, że zachód słońca następuje godzinę później.

Zmiana czasu następuje w związku z nastaniem wiosny. Od momentu równonocy wiosennej dzień wydłuża się, a noce stają się coraz krótsze. Zmiana czasu następuje w związku z nastaniem wiosny. Od momentu równonocy wiosennej dzień wydłuża się, a noce stają się coraz krótsze.

W tym roku pierwszy dzień wiosny przyniósł efektowne zjawisko astronomiczne - zaćmienie słońca Kilkadziesiąt lat temu zmiana czasu miała swoje uzasadnienie, ponieważ cofanie wskazówek zegara wiązało się z oszczędnością energii. Jednak czy w obecnych czasach przejście na czas zimowy przynosi jakiekolwiek korzyści? Co jakiś czas powracają jednak głosy o rezygnacji ze zmiany czasu.

W historii naszego kraju były okresy, w których zmiany czasu z zimowego na letni nie przeprowadzano. Było to przede wszystkim związane z sytuacją wojenną Polski. Moment zmiany czasu zawsze wprowadza trochę zamieszania w rozkłady pociągów oraz połączeń lotniczych. Dawnej wszystkie zegarki musiały być przestawiane ręcznie.


- Dzisiaj większość urządzeń elektrycznych, jak komputery, tablety czy telefony komórkowe, robi to automatycznie- dodaje Wójcicki.

W Polsce zmiany czasu letniego i zimowego regulowane są rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z 5 stycznia 2012 r. w sprawie wprowadzenia i odwołania czasu letniego środkowoeuropejskiego w latach 2012–2016 (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 33). Zgodnie z tym rozporządzeniem zmiana czasu z zimowego na letni polega na zmianie wskazań zegarów z godziny 2:00 na godzinę 3:00, która będzie godziną początkową czasu letniego środkowoeuropejskiego. Powrót do czasu zimowego wymaga cofnięcia o jedną godzinę wskazań zegarów, tj. z godz. 3:00 na 2:00.