Jak podał Główny Urząd Statystyczny, stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w listopadzie 8,2 proc., co stanowi wynik najlepszy od 25 lat. Jednak zdaniem eksperta Work Service sytuacja na rynku pracy mogłaby być jeszcze lepsza, gdyby nie rosnące trudności rekrutacyjne firm.

W ubiegłym miesiącu stopa rejestrowanego bezrobocia wyniosła 8,2 proc., co stanowiło niższy wynik o 1,4 pp. w stosunku do listopada 2015 roku (9,6 proc.).

Pomimo nadejścia zimy sytuacja na rynku pracy napawa optymizmem. Cyklicznie w tym roku obserwowaliśmy wzrosty poziomów bezrobocia, jednak tegoroczny okres świąteczny i wzmożona konsumpcja detaliczna wyraźnie zamortyzowała czynniki sezonowe. W efekcie liczba bezrobotnych zwiększyła się w ciągu miesiąca jedynie o 5,6 tysiąca osób – mówi Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A. – Jednak rosnące trudności rekrutacyjne zaczynają coraz bardziej utrudniać możliwość dalszej poprawy na rynku pracy.

Od 3 lat obserwujemy systematyczne zmniejszanie się zasobów kadrowych w polskiej gospodarce. Dziś w warunkach rynku pracownika zaczynamy coraz mocniej odczuwać skutki zmian demograficznych i odpływu kadr w wyniku emigracji. Tylko w trzecim kwartale 1/7 nowopowstałych miejsc pracy nie została obsadzona. Jeżeli to zjawisko jeszcze mocniej się utrwali to wówczas wiele inwestycji i kontraktów będzie zagrożonych w wyniku braku rąk do pracy – dodaje Inglot.

Obejrzyj:
To nieprawda, że słodyczy trzeba unikać bo to puste kalorie, które tylko tuczą. Sprawdź jaka jest prawda

Sytuacja na rynku pracy nie jest jednolita w całym kraju. Obecnie 7 na 16 województw nadal odnotowuje dwucyfrową stopę bezrobocia. Z najlepszą sytuacją mamy do czynienia w Wielkopolsce, a z najtrudniejszą na wschodzie i północy kraju. Co więcej w pierwszych miesiącach 2017 roku możemy spodziewać się wzrostu stopy bezrobocia. Będzie to związane głównie z ustaniem prac świątecznych i czynnikami sezonowymi, ale dla części firm również z trudnościami z dostosowaniem się do nowych poziomów płacy minimalnej – podsumowuje Krzysztof Inglot.