Bardzo dobrze, ze mamy niskie bezrobocie, że odnotowujemy wzrost gospodarczy. Jednocześnie musimy pamiętać, że blisko milion naszych rodaków pracuje poza granicami naszego kraju. Gdyby oni zechcieli wrócić do nas, to bezrobocie automatycznie mogłoby drastycznie wzrosnąć- tłumaczy w rozmowie z AIP Jerzy Buzek, były Premier. - Przyjęcie strefy euro może sprzyjać długofalowemu pełnemu wzrostowi gospodarczemu w stosunku do państw zachodnich, który jest konieczny jeśli chcemy dogonić ich poziom życia- dodaje.