W piątek, 27 stycznia, Narodowy Bank Polski wprowadził do obiegu nową monetę kolekcjonerską - srebrną dziesięciozłotówkę upamiętniającą 150. rocznicę powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”.

Na rewersie monety znajduje się wizerunek przedwojennego działacza Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w historycznej czamarze oraz sokół w locie z ciężarkami -najbardziej rozpoznawalny symbol organizacji. Awers przedstawia członków Towarzystwa w trakcie wykonywania ćwiczenia - piramidy gimnastycznej. Monetę, ze stemplem lustrzanym, zaprojektował Robert Kotowicz.

Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” jest najstarszą na ziemiach polskich organizacją sportowo-wychowawczą - działa nieprzerwanie od 7 lutego 1867 r.

Od początku propagowanie tężyzny fizycznej współistniało z działalnością patriotyczną oraz niepodległościową. Z organizacją związanych było wiele wybitnych osób – wśród nich między innymi Ignacy Jan Paderewski, Wojciech Korfanty, Roman Dmowski czy Karol Wojtyła. Towarzystwo miało również ważny wkład w powstanie harcerstwa polskiego i organizację Błękitnej Armii gen. Józefa Hallera. Obecnie na świecie działa ponad 70 gniazd stowarzyszenia, prowadzących bogatą działalność sportową, kulturalną i patriotyczną.

Zobacz galerię

Moneta 150. rocznica powstania Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” będzie dostępna w nakładzie do 20 tys. egzemplarzy w cenie 110 zł w sklepie internetowym Kolekcjoner oraz w oddziałach okręgowych NBP.

Kolejna emisja wartości kolekcjonerskich planowana jest na luty – wówczas Narodowy Bank Polski planuje wprowadzić do obiegu dwie monety kolekcjonerskie o nominale 10 zł: Żołnierze Niezłomni oraz Żołnierze Niezłomni – Danuta Siedzikówna „Inka”.