W lutym przyspieszyła inflacja. Ceny detaliczne wzrosły w stosunku do stycznia o 0,3 proc., ale już w relacji do lutego 2016 r. były aż o 2,2 proc. wyższe, poinformował we wtorek 14 marca Główny Urząd Statystyczny. Inflacja rośnie szybciej niż oczekiwano (eksperci spodziewali się wzrostu w skali roku o 2,1 proc.). Jest to przede wszystkim efekt szybko rosnących cen żywności (w stosunku do stycznia musieliśmy na jedzenie wydać o 1,1 proc. więcej). Natomiast dynamikę wzrostowa przyhamowały nieco niższe niż w styczniu ceny obuwia i odzieży.

Najbardziej podrożały warzywa (o 6,4 proc.), owoce (o 2,5 proc.) oraz ryż. Podrożały także słodycze oraz napoje (za wyjątkiem alkoholowych). Nieznacznie natomiast potaniało mięso oraz produkty makaronowe.

W lutym nieznacznie (o 0,1 proc.) podrożało też użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii. Spośród kosztów za media najbardziej wzrosły opłaty za śmieci. O 0,6 proc. podrożały też usługi lekarskie.

Czytaj też:
Generalnie praca czeka - w wielu branżach i regionach. jednak są branże gdzie szykują się zwolnienia. Sprawdź, które

Ekonomiści zgodnie ostrzegają, iż na wzrost cen detalicznych towarów i usług musimy się przygotować w perspektywie kilku najbliższych miesięcy, przynajmniej do wakacji. Tak jak ich spadek w ciągu ponad roku był związany z taniejącą ropą naftową oraz niskimi cenami innych surowców, tak obecnie coraz droższe surowce napędzają inflację. Maja też pośrednio wpływ na wzrost cen żywności, które w koszyku dóbr branych pod uwagę przy ustalaniu inflacji konsumenckiej mają kluczowe znaczenie.
Gdy przyjdzie lato, żywność tradycyjnie potanieje. Analitycy rynków nie oczekują ponadto dalszym gwałtownych zmian w górę na rynku ropy, a to spowoduje, że w drugiej połowie roku ceny ustabilizują się. Taka jest też główna konkluzja z tzw. projekcji inflacji, którą Narodowy Bank Polski przedstawił w miniony poniedziałek. W konsekwencji nie są planowane podwyżki stóp procentowych dla polskiej waluty, a to jest gwarancja, iż naszych domowych budżetów w dłuższej perspektywie nie będzie rujnować tak szybka jak na początku roku galopada cen.

Szczegółowe wyliczenia GUS

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 0,3 proc. (w tym usług – o 0,5 proc. i towarów – o 0,2 proc.). W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie wyższe ceny żywności (o 1,1 proc.) oraz w zakresie rekreacji i kultury (o 0,9 proc.), które podniosły wskaźnik odpowiednio o 0,24 p. proc. i 0,07 p. proc. Niższe ceny odzieży i obuwia (o 1,8 proc.) obniżyły ten wskaźnik o 0,10 p. proc.

Droga żywność

Ceny żywności wzrosły w lutym br. w porównaniu z poprzednim miesiącem o 1,1 proc., wobec wzrostu o 1,9 proc. w styczniu br. Najbardziej podrożały warzywa (o 6,4 proc.), owoce (o 2,5 proc.) oraz ryż (o 1,0 proc.). Więcej niż przed miesiącem konsumenci płacili za tłuszcze roślinne (o 0,9 proc.), ryby i owoce morza (o 0,7 proc.) oraz artykuły w grupie „mleko, sery, jaja” (przeciętnie o 0,6 proc., w tym za jaja – o 2,1 proc., jogurty, śmietany, napoje i desery mleczne – o 0,5 proc., sery i twarogi – o 0,4 proc., przy nieznacznym spadku cen mleka – o 0,1 proc.). Droższe niż w styczniu br. były tłuszcze zwierzęce (o 0,6 proc.), mąka (o 0,5 proc.), pieczywo oraz cukier (po 0,3 proc.). Mniej niż przed miesiącem konsumenci płacili za makarony i produkty makaronowe (o 0,2 proc.) oraz za mięso (przeciętnie o 0,1 proc., w tym za mięso wieprzowe – o 0,8 proc., wołowe i cielęce – o 0,1 proc., przy wzroście cen mięsa drobiowego – o 0,2 proc. oraz wędlin – o 0,1 proc.).

Czytaj też:
Pieniądze z OFE, po potrąceniu 25 proc. maja trafić na prywatne konta emerytalne. idea popierana przez emerytów, ale szczegóły propozycji już nie, bo...

W lutym br. ceny napojów bezalkoholowych utrzymały się przeciętnie na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu. Więcej niż w styczniu br. płacono za kakao i czekoladę w proszku (o 0,6 proc.), soki owocowe i warzywne (o 0,4 proc.) oraz kawę (o 0,3 proc.). Ceny herbaty pozostały na poziomie notowanym przed miesiącem. Obniżyły się natomiast ceny wód mineralnych lub źródlanych (o 0,3 proc.). Za wyroby tytoniowe należało zapłacić o 1,0 proc., a za napoje alkoholowe o 0,2 proc. więcej niż w poprzednim miesiącu. W lutym br., w związku z wyprzedażą kolekcji sezonowej, ceny obuwia obniżyły się o 2,2 proc., a odzieży – o 1,7 proc.

Droższe mieszkanie

Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły w lutym br. o 0,1 proc.. Podrożało użytkowanie mieszkania lub domu i nośniki energii (o 0,1 proc.). Zanotowano wzrost opłat za wywóz śmieci (o 0,5 proc.), usługi kanalizacyjne (o 0,3 proc.), a także zaopatrywanie w wodę (o 0,2 proc.). Opłaty za najem mieszkania wzrosły w porównaniu ze styczniem br. o 0,7 proc.. Ceny nośników energii były niższe niż w poprzednim miesiącu br. (przeciętnie o 0,1 proc., w tym gazu – o 0,9 proc., energii cieplnej – 0,2 proc., przy wzroście cen opału – o 0,6 proc.). W lutym br. ceny towarów i usług w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa domowego pozostały na poziomie obserwowanym przed miesiącem. Więcej niż w styczniu br. płacono za artykuły włókiennicze (o 0,6 proc.), usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (o 0,5 proc.) oraz meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy (o 0,1 proc.).

Czytaj też:
Już można uwolnić się od składania rocznego PIT, zrobi to urząd. Sprawdź jak to zrobić

Ceny urządzeń gospodarstwa domowego utrzymały się przeciętnie na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu. Potaniały natomiast środki czyszczące i konserwujące (o 0,3 proc.).

Nasze drogie zdrowie...

Opłaty związane ze zdrowiem były wyższe niż w styczniu br. o 0,2 proc.. Podrożały usługi lekarskie (o 0,6 proc.), stomatologiczne (o 0,4 proc.) i szpitalne (o 0,3 proc.). W lutym br. wzrosły także ceny wyrobów farmaceutycznych oraz urządzeń i sprzętu terapeutycznego (po 0,1 proc.). Ceny usług sanatoryjnych utrzymały się na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu. Ceny w zakresie transportu były wyższe niż w styczniu br. o 0,4 proc.

... i inne usługi
Więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za usługi transportowe (o 3,1 proc.), oraz paliwa do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 0,2 proc., w tym za gaz ciekły – o 0,6 proc., benzynę – o 0,3 proc. przy utrzymujących się na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu cenach oleju napędowego). Obniżyły się natomiast ceny samochodów osobowych (o 1,1 proc.). Opłaty związane z łącznością obniżono w lutym br. o 0,1 proc.. Odnotowano spadek cen sprzętu telekomunikacyjnego (o 0,5 proc.) oraz usług telekomunikacyjnych (o 0,1 proc.).
Usługi pocztowe podrożały natomiast o 2,3 proc.. Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą w lutym br. wzrosły przeciętnie o 0,9 proc.
Nowe cenniki wprowadzane przez operatorów telewizji kablowych i satelitarnych wpłynęły na wzrost cen usług związanych z kulturą (o 2,7 proc.). Więcej niż przed miesiącem płacono za książki (o 1,8 proc.). Wzrosły ceny w zakresie turystyki zorganizowanej (przeciętnie o 1,2 proc., w tym za granicą – o 2,1 proc., a w kraju – o 0,3 proc.). Konsumenci więcej niż w poprzednim miesiącu płacili także za artykuły piśmienne, malarskie, kreślarskie (o 0,1 proc.). Mniej niż w styczniu br. płacono natomiast za gazety i czasopisma (o 1,4 proc.) oraz sprzęt audiowizualny, fotograficzny i informatyczny (o 0,1 proc.).
W lutym br. opłaty dotyczące edukacji pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu.

Ceny w restauracjach i hotelach były wyższe niż w poprzednim miesiącu o 0,2 proc.
Spośród innych towarów i usług, w lutym br. więcej niż w poprzednim miesiącu płacono za usługi finansowe świadczone przez banki i inne instytucje (o 5,6 proc.), ubezpieczenia oraz opiekę społeczną (po 0,4 proc.), a także usługi fryzjerskie, kosmetyczne i pielęgnacyjne (o 0,3 proc.).
(o 1,2 proc.) oraz rekreacji i kultury (o 0,7 proc.) obniżyły wskaźnik odpowiednio o 0,31 p. proc., 0,07 p. proc. i 0,05 p. proc.