– Kopiowanie dowodów osobistych przez pracowników firm telekomunikacyjnych jest niezgodne z prawem – głosi komunikat Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

W ostatnio okresie do GIODO napływało coraz więcej skarg na pobieranie przez pracowników firm telekomunikacyjnych dowodów osobistych w celu ich skopiowania. Urząd postanowił interweniować w tej sprawie i wszczął kontrole.

Potwierdziły one, że firmy najczęściej uzależniały możliwość zawarcia umowy od przekazania kopii dowodu tożsamości, a w niektórych przypadkach również legitymacji studenckiej, prawa jazdy, czy książeczki wojskowej. W związku z tym urząd, w drodze decyzji, zakazał przedsiębiorcom stosowania takich praktyk.

GIODO kontrolouje zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawy, nadzoruje zbiory danych osobowych. Jest powołany przez Sejm na 4-letnią kadencję.

Obejrzyj wideo:

Klub fitness to wciąż świetny pomysł na biznes