Służba zdrowia jest potwornie skomplikowanym organizmem - jednym daje szansę na lukratywne zarobki, porównywalne z zachodnimi, a innym jedynie gołą pensję w granicach średniej krajowej."Najsilniej zróżnicowane są zarobki lekarzy i dentystów - tak wynika z analizy firmy Sedlak & Sedlak, specjalizującej się w badaniach wynagrodzeń. - Przeciwnie jest u pielęgniarek i położnych - większość z nich zarabia w stosunkowo wąskim przedziale płacowym".

Specjaliści firmy zwracają też uwagę, że w służbie zdrowia etat rzadko jest jedynym źródłem przychodu. To kolejna trudność przy ustalaniu przychodów medyków. - Specyfika pracy i wynagrodzeń lekarzy wynika w dużej mierze z przepisów, które ograniczają czas pracy, pozwalając równocześnie na kontraktowanie usług medycznych, rozliczanych poza etatem - wyjaśnia Michał Pulanecki, ekspert Sedlak & Sedlak. - Dlatego lekarz, poza pensją, ma często dodatkowe wpływy finansowe - dodaje. A te dodatkowe źródła dochodów to często druga pensja.

Pokazujemy twarde dane
Jedynie Ministerstwo Zdrowia bada dokładniej wynagrodzenia pracowników służby zdrowia - ale tylko tych zatrudnionych w podmiotach leczniczych działających w formie jednostek budżetowych, np. w szpitalach. I tak ordynator i zastępca ordynatora osiągali wynagrodzenie zasadnicze brutto 5.103 zł. Ale na tym nie koniec, do tego dochodziły bowiem liczne dodatki, dzięki czemu wynagrodzenie łączne brutto tych lekarzy sięgało średnio aż 11.267 zł. Podobnie płace kształtują się w przypadku innych lekarzy. I tak lekarz z II stopniem specjalizacji miał wynagrodzenie zasadnicze brutto 4.342 zł, ale jego wynagrodzenie łączne brutto sięgało średnio 7.919 zł. Lekarz z I stopniem specjalizacji miał 3.648 zł zasadniczego wynagrodzenia, a łącznie - 6.710 zł, natomiast lekarz bez specjalizacji odpowiednio 3.247 zł i 5.457 zł.
- Dane dotyczą poziomu wynagrodzenia grupy zawodowej lekarzy z tytułu umowy o pracę w marcu 2014 r. Informacja została opracowana w oparciu o dane ankietowe przekazane przez dyrektorów 627 szpitali z terenu całego kraju - informuje Magdalena Horszowska-Jóźwicka, specjalista w Biurze Prasy i Promocji Ministerstwa Zdrowia.

Na bieżąco płace w służbie zdrowia monitoruje też portal Wynagrodzenia.pl. Według jego danych, średnie miesięczne wynagrodzenie lekarza wynosi zaledwie 3.795 zł, a zarobki połowy lekarzy wahają się w granicach od 2.875 zł do 4.725 zł. Analitycy portalu zaznaczają jednak, że część lekarzy otrzymuje również benefity, które nie są uwzględniane w średnich płacach.

Co ciekawe, miesięczne wynagrodzenie stomatologa jest według wspomnianego portalu niższe i wynosi 3.675 zł. Ale i tu jest bardzo duże zróżnicowanie - zarobki 50 procent stomatologów wahają się od 2.300 zł do 6.200 zł.

 

Ile za "głowę" pacjenta
Można też dowiedzieć się, ile dostają lekarze rodzinni za "głowę" pacjenta. Zgodnie z przepisami mogą objąć rocznie opieką maksymalnie 2.750 pacjentów (plus minus 10 procent). Za każdą osobę, która złożyła u lekarza rodzinnego deklarację, Narodowy Fundusz Zdrowia wypłaca tzw. stawkę kapitacyjną, która do końca ub.r. wynosiła 8 zł na osobę miesięcznie, czyli 96 zł rocznie. Łatwo policzyć, ile lekarz, który miał pełną pulę pacjentów (tj. 2.750), mógł osiągnąć przychodu. Z tego trzeba jednak ponosić liczne wydatki, włącznie z utrzymaniem przychodni i jej personelu. Stąd też płace personelu w podstawowej opiece zdrowotnej nie są zbyt wysokie. W tym roku stawki na pacjenta rosną, ponieważ wchodzą zmiany - m.in. pakiet onkologiczny - a więc zwiększa się liczba zadań. Stawka podstawowa wzrośnie nawet do 144 zł - ale pod warunkiem wykonywania odpowiedniej liczby badań. Niestety, badania te są drogie - np. często wymagane USG to koszt rzędu 80-100 zł. I stąd m.in. protesty lekarzy.

Medycy wszędzie się wysoko cenią
Dane, które przedstawiamy powyżej, to głównie statystyka. W rzeczywistości wielu specjalistów zarabia więcej. Dlatego też nie emigrują za pracą.  - Dobry lekarz z pewnością jest w stanie żyć w Polsce na podobnym poziomie, co w Niemczech, a bardzo dobry, z pewnością na wyższym niż za granicą, bo tam musiałby się jeszcze przebić w lokalnym środowisku - mówi Krzysztof Macha, członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Szpitali Prywatnych.

Generalnie, na całym świecie zdrowie jest w cenie, a co za tym idzie - zarobki lekarzy są wysokie. Z danych portalu Wynagrodzenia.pl wynika, że pięć najlepiej opłacanych zawodów w Stanach Zjednoczonych w 2013 r. to profesje związane z medycyną. Prezesi i menedżerowie najwyższych szczebli - nawet z firm informatycznych - znaleźli się na dalszych pozycjach. I tak najwięcej zarabiali w USA anestezjolodzy - ich roczne wynagrodzenie wynosiło średnio 235.070 dolarów i było wyższe od średniej krajowej o 187 tys. dolarów (średnie roczne wynagrodzenie wynosiło w 2013 roku w USA 48.872 dolary). Na następnych miejscach za anestezjologami uplasowali się chirurdzy, z wynagrodzeniem na poziomie 233.150 dolarów rocznie, chirurdzy twarzowo-szczękowi (około 220 tys. dolarów rocznie) oraz ginekolodzy i specjaliści położnictwa (około 213 tys. dolarów rocznie). Ostatnie miejsce w tym rankingu zajmują lekarze interniści, ale ich roczne płace były wyższe od średniej krajowej o prawie 140 tys. dolarów!

Źródło: Dziennik Zachodni