Infografika finansowa to przekazywanie wiedzy o gospodarce, obecnych trendach oraz funkcjonowaniu systemu finansowego w formie graficznej.

Poruszanie ważnych tematów w przystępny sposób nie tylko zwiększy poziom wiedzy społeczeństwa na tematy ekonomiczne, ale także może przyczynić się do wywołania dyskusji o najważniejszych kwestiach gospodarczych, jak “licznik długu publicznego” prof. Balcerowicza lub “Mapa Wydatków Państwa” Fundacji Republikańskiej - informują pomysłodawcy projektu Infografika Finansowa.

- Infografiki finansowe pozwalają w krótkim czasie zapoznać się z wybranym zagadnieniem - dodają.

Dlaczego tworzą infografiki? - W dobie powszechnego dostępu do informacji problemem pozostaje jej selekcja. Infografika jest odpowiedzią na zmianę preferencji odbiorców co do

sposobów pozyskiwania wiedzy - odpowiadają.

- Dostarczamy odbiorcom skondensowaną informację, wzbudzającą zainteresowanie i zachęcającą do podjęcia rozmów na temat problemów i wyzwań gospodarczych. Wymienione zagadnienia infografika przedstawia w sposób prosty i przejrzysty - zapewniają.

Projekt Infografika Finansowa jest laureatem stypendium przyznawanego przez Fundację im. Lesława Pagi, kierowanego do organizacji akademickich działających w obszarze rynku kapitałowego. Celem programu jest wspieranie projektów edukacyjnych i naukowo- badawczych w tym zakresie.

W załączniku infografiki opracowane przez pomysłodawców tego projektu o:


  • Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, a w niej m.in. ile debiutów miało miejsce na warszawskim parkiecie

  • Inwestycjach Alternatywnych, a w niej o inwestycjach emocjonalnych, w sztukę

  • Oszczędnościach Polaków, a w niej m.in. czym jest dochód rozporządzalny i ile miesięcznie wydają Polacy