Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i ustawy o podatku leśnym. Zmiany mają ograniczyć zasadę solidarnej odpowiedzialności właścicieli nieruchomości za zapłatę podatku rolnego, bądź podatku od nieruchomości.

Zmiany spowodują, że nie będzie już obowiązywać zasada solidarnej odpowiedzialności za zapłatę podatku od nieruchomości lub
podatku rolnego, gdy jeden, lub kilku wspólników jest z nich zwolnionych. Orzeczenia sądowe, jak i ministerstwo finansów reprezentują wspólne stanowisko, iż podatek powinno się naliczać poprzez ustalenie jego kwoty od całej nieruchomości, a następnie odliczać kwotę współwłaściciela zwolnionego z płacenia podatku.

Mimo tego praktyka stosowana przez organy podatkowe bywała inna. Obecnie właściciel musi zapłacić całą kwotę podatku od nieruchomości – w praktyce czasem również i za współwłaściciela, który jest zwolniony z podatku. Autorzy projektu wyjaśniają, że jak dotąd podatek ten – jeśli był niewielki – płacono, natomiast gdy jego kwota była duża, właściciele nieruchomości zgłaszali te sprawy do sądy, a następnie je wygrywali. Drobne kwoty mogły prowadzić do nieuzasadnionego obciążenia mieszkańców nieruchomości, którzy musieli ponosić koszty w postaci większego czynszu.

Nowelizacja powstała w wyniku złożenia do kancelarii prezydenta petycji przez rzeszowską spółdzielnię mieszkaniową PROJEKTANT. Następnie ustawą zajęła się Komisja do Spraw Petycji. Ustawa wejdzie, w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

OBEJRZYJ WIDEO:
Co drugi Polak planuje w tym roku wyjechać na wakacje