W poniedziałek 10 kwietnia Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zainaugurował program dla tzw. sygnalistów. Osoby, które wiedzą o nielegalnej działalności przedsiębiorców mogą o tym anonimowo poinformować urzędników.

– UOKiK podejmuje działania mające na celu ochronę osób, które działają jako sygnaliści, czyli takich, które anonimowo, w dobrej wierze i w interesie publicznym przekazują informacje o potencjalnych naruszeniach reguł konkurencji – mówi naczelnik wydziału Departamentu Ochrony Konkurencji Anna Sekinda-Maicka. Urzędniczka apeluje o zgłaszanie nadużyć. – Pracownicy urzędu nie zmierzają do poznania tożsamości sygnalistów, a wszelkie rozmowy dotyczą wyłącznie zgłaszanej nieprawidłowości – deklaruje Sekinda-Maicka.

Zachowania naruszające zasady konkurencji mogą polegać na: wspólnym ustalaniu cen, ustalaniu wielkości produkcji i sprzedaży, podziale rynku, zawieraniu zmów przetargowych itd. – Uruchomienie programu ma pomóc urzędowi skuteczniej wykrywać porozumienia ograniczające konkurencje. Ich negatywne skutki odczuwa każdy z nas. Zmowa cenowa sprawia, że musimy płacić więcej za produkty lub usługi, przetargowa skutkuje m. in większymi wydatkami z publicznych pieniędzy. Natomiast podział rynku może sprawić, że dany towar lub usługa nie będą dostępne na danym terenie – twierdzi prezes UOKiK Marek Niechciała.

UOKiK pracuje również nad projektem, który miałby na stałe wprowadzić instytucje sygnalistów do prawa antymonopolowego. Podobne rozwiązania funkcjonują m. in w Niemczech, Słowacji i Węgrzech.

Obejrzyj wideo

Centralny Port Lotniczy: gdzie powstanie?