W ramach programu Mieszkanie Plus Bank Gospodarstwa Krajowego Nieruchomości (BGKN) podpisał w sumie 57 porozumień i listów intencyjnych z samorządami zainteresowanymi realizacją inwestycji. Od początku przyszłego roku powinny działać Indywidualne Konta Mieszkaniowe.

27 września 2016 r. rząd przyjął o Narodowy Program Mieszkaniowy. Pakiet Mieszkanie Plus ogłoszony przez premier Beatę Szydło 3 czerwca 2016 r. stanowi część Narodowego Programu Mieszkaniowego. Pakiet M+ jest oparty na trzech filarach mających stworzyć w Polsce ofertę mieszkaniową kierowaną do wszystkich gospodarstw domowych. Filary, na których opiera się pakiet, to: dostępne budownictwo na wynajem na gruntach samorządowych i Skarbu Państwa, społeczne budownictwo czynszowe oraz wsparcie dla systematycznego oszczędzania na cele mieszkaniowe.

Program jest realizowany obecnie przez spółkę BGK Nieruchomości S.A., a docelowo przez Polski Fundusz Rozwoju.

Na zgłoszonych terenach obejmujących ok. 180 ha może powstać ok. 15 tys. mieszkań. Stopniowo kolejne mieszkania będą powstawały w innych samorządach, które przystąpią do współpracy z BGKN. W zamian za wniesienie gruntu, gminy mogą np. otrzymywać mieszkania komunalne lub certyfikaty inwestycyjne. BGKN docelowo będzie współpracowała również z podmiotami zarządzającymi gruntami Skarbu Państwa, spółkami Skarbu Państwa, a także z podmiotami prywatnymi posiadającymi atrakcyjne nieruchomości gruntowe, które można zabudować budynkami mieszkalnymi. Do tej pory podpisano 3 listy intencyjne ze spółkami SP oraz 2 z podmiotami prywatnymi.
Jednocześnie trwają prace nad powołaniem Narodowego Funduszu Mieszkaniowego, który będzie działał jako „bank ziemi”, zarządzając gruntami Skarbu Państwa, które obecnie są gospodarowane przez starostów, Agencję Nieruchomości Rolnych i Agencję Mienia Wojskowego.

Czytaj też:
Chcielibyśmy oszczędzać na czarna godzinę przynajmniej 100 zł miesięcznie. Kogo na to stać i co z tego ma?

Od 2018 roku będą Indywidualne Konta Mieszkaniowe

W MIB trwają też prace nad nowym instrumentem zachęcającym Polaków do gromadzenia oszczędności na cele mieszkaniowe, który ma wspierać gromadzenie oszczędności przez Polaków w celu budowania rodzimego kapitału (zgodnie z założeniami projektu Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju) oraz będzie wspierał realizację celów mieszkaniowych, które zazwyczaj są kosztowne i wymagają zgromadzenia odpowiednich środków własnych.

Ustawa wprowadzi Indywidualne Konta Mieszkaniowe zakładane w bankach lub SKOK-ach, na których będzie można gromadzić środki na realizację celów mieszkaniowych.

Cele te będą określone w sposób bardzo szeroki:
* cele związane z uzyskaniem własności mieszkania/domu jednorodzinnego (np. zakup mieszkania lub domu na rynku pierwotnym lub wtórnym, budowa domu we własnym zakresie, zakup działki budowlanej);
* cele związane z uzyskaniem samodzielnego lokalu mieszkalnego/domu jednorodzinnego na wynajem lub spółdzielczego lokatorskiego (np. wpłata partycypacji w kosztach budowy mieszkania realizowanego przez towarzystwo budownictwa społecznego, wkład mieszkaniowy wnoszony w celu uzyskania lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego;
* cele związane z poprawą obecnego standardu zamieszkiwania (np. przebudowa, rozbudowa, nadbudowa, wykończenie, remont, modernizacja domu lub lokalu mieszkalnego).

Przewidziane są dwa instrumenty wsparcia:
1) zwolnienie części oszczędności z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatek Belki) – instrument przewidziany dla wszystkich oszczędzających,
2) premie za oszczędzanie zwiększające saldo oszczędności w przypadku osób spełniających określone kryteria dochodowe i rodzinne, oszczędzających na uzyskanie samodzielnego mieszkania.

Obecnie w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa trwają analizy dotyczące parametryzacji proponowanych rozwiązań, w tym również w zakresie zakładanych skutków dla sektora finansów publicznych. Projekt ustawy powinien trafić do uzgodnień i konsultacji do połowy br. W zależności od wyników uzgodnień rząd powinien przyjąć i skierować do prac w parlamencie projekt ustawy w br. Indywidualne Konta Mieszkaniowe powinny być zakładane już od 2018 r., zaś wsparcie budżetowe w formie premii za oszczędzanie powinno być wypłacane od 2019 r., po wygaśnięciu większości zobowiązań związanych z programem „Mieszkanie dla młodych”.