Przez prawie dwa lata żaden bank nie zdecydował się na zaoferowanie klientom odwróconego kredytu hipotecznego – ustawa o tym produkcie zawiera więc martwe przepisy. Zainteresowani korzystają z funduszy hipotecznych, narażając się na wyłudzenia i oszustwa, bo instytucje oferujące taki produkt nie są objęte żadną kontrolą i nadzorem finansowym.

Niemal dwa lata po uchwaleniu ustawy o odwróconym kredycie hipotecznym żaden bank nie wprowadził takiego produktu do oferty. Tymczasem odwrócona hipoteka w wielu krajach, w których społeczeństwa gwałtowanie się starzeją (a do tego grona zaczyna być wliczana także Polska), stanowi coraz popularniejszą alternatywę źródła finansów uzupełniającego emeryturę.
Banki jako najczęstsze powody rezygnacji z tego rozwiązania wskazywały wysokie ryzyko, długie oczekiwanie na zysk, ryzyko ubezpieczeniowe i brak doświadczenia zarówno w oferowaniu podobnych produktów, jak i zarządzaniu nieruchomościami stanowiącymi nie tylko zabezpieczenie kredytu, ale też źródło jego spłaty. Tymczasem rosnąca niezmiennie liczba klientów funduszy hipotecznych, które są swoistym produktem zastępczym odwróconej hipoteki, wskazuje na pilną potrzebę nowej regulacji prawnej.

- Trzeba podkreślić, że liczba oszustw i wyłudzeń, które mają miejsce na nieuregulowanym rynku, wciąż rośnie. Na rynku w obecnym kształcie widać wyraźny podział na fundusze hipoteczne wyznaczające najwyższe standardy oraz podmioty wykorzystujące niewiedzę seniorów. Brak przepisów i jasnych zasad działania stwarza zagrożenie i wymaga interwencji regulatora - podkreśla Andrzej Roter, prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF).

Czytaj też:
http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/co-osmy-polak-w-ogole-nie-mysli-o-swej-przyszlej-emeryturze,11531326/

Pilnie potrzebne jest ustawowe uregulowanie odwróconej hipoteki

Jak wskazuje branża, należy jak najszybciej uregulować rynek hipoteki odwróconej w Polsce. Obecnie jako dożywotnie świadczenie pieniężne oferują fundusze hipoteczne. Działają one w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, ale od kilku lat upominają się o nadzór. Podobnego zdania są UOKiK, Rzecznik Praw Obywatelskich i inni uczestnicy rynku. Branża postuluje również, by zarówno odwrócony kredyt hipoteczny, jak i dożywotnie świadczenie pieniężne zostały uwzględnione w długofalowej strategii rządowej dotyczącej rozwiązywania problemów starzejącego się społeczeństwa.

- Z naszego punktu widzenia istotne jest nie tylko uregulowanie rynku i wprowadzenie nadzoru obejmującego podmioty oferujące hipotekę odwróconą, ale również stworzenie norm etycznych wymaganych dla całej branży czy zapewnienie dostępu do profesjonalnego doradztwa - podkreśla Robert Majkowski, prezes Funduszu Hipotecznego DOM.

Obejrzyj:
http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/zakaz-handlu-w-niedziele-moze-zmniejszyc-obroty-o-96-mld-zl-za-te-decyzje-zaplacimy-wszyscy,11522228/