Żywność już nie drożeje, a jej ceny nawet obniżyły się w marcu o 0,5 proc. w stosunku do lutego. Dlatego inflacja wyraźnie wyhamowała swój impet. I choć w skali 12. miesięcy – marzec 2016 do marca br. - wskaźnik inflacji wyniósł 2 proc., to marcowe ceny w sumie były o 0,1 proc. niższe od lutowych.

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w marcu 2017 r., w stosunku do poprzedniego miesiąca, obniżyły się o 0,1 proc. - w tym towarów – o 0,2 proc., przy wzroście cen usług – o 0,1 proc., poinformował dziś we wtorek 11 kwietnia Główny Urząd Statsytyczny (GUS).

Jak podał GUS, w poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miały w tym okresie niższe ceny żywności (o 0,5 proc.) oraz w zakresie transportu (o 0,9 proc.). Podwyższyły zaś ten wskaźnik wyższe ceny odzieży i obuwia.

Tańsze warzywa, ryż i masło a droższa mąka i mięso

Ceny żywności w marcu br. w porównaniu z poprzednim miesiącem obniżyły się o 0,5 proc., wobec wzrostu o 1,1 proc. w lutym br. Najbardziej potaniały warzywa (o 5,4 proc.) i ryż (o 1,0 proc.). Mniej niż przed miesiącem konsumenci płacili za masło (o 0,2 proc.) oraz ryby i owoce morza (o 0,1 proc.). Ceny cukru oraz makaronów i produktów makaronowych pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu.

W marcu br. wzrosły ceny mąki (o 0,6 proc.) oraz mięsa (przeciętnie o 0,4 proc., w tym mięsa drobiowego – o 3,0 proc., wołowego – o 0,7 proc., wędlin – o 0,1 proc., przy spadku cen mięsa wieprzowego – o 0,8 proc.).
Więcej niż w lutym br. konsumenci płacili za owoce (o 0,3 proc.) oraz artykuły w grupie „mleko, sery, jaja” (przeciętnie o 0,2 proc., w tym za jogurty, śmietany, napoje i desery mleczne – o 1,0 proc., przy utrzymujących się na poziomie notowanym w lutym br. cenach serów i twarogów oraz spadku cen mleka – o 0,4 proc. i jaj – o 0,1 proc.). Droższe niż przed miesiącem były również pieczywo i tłuszcze roślinne (po 0,2 proc.).
Napoje bezalkoholowe podrożały w marcu br. przeciętnie o 0,3 proc. Więcej niż przed miesiącem konsumenci płacili za kawę (o 0,6 proc.), herbatę oraz kakao i czekoladę w proszku (po 0,4 proc.), a także soki owocowe i warzywne (o 0,1 proc.). Mniej niż w lutym br. płacono natomiast za wody mineralne lub źródlane (o 0,3 proc.).
Wyroby tytoniowe podrożały w marcu br. o 0,4 proc.. Ceny napojów alkoholowych pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu.

Koniec wyprzedaży kolekcji jesienno-zimowej, a także wprowadzenie na rynek nowej kolekcji wiosenno-letniej spowodowało, iż w marcu br. ceny odzieży i obuwia ukształtowały się na poziomie odpowiednio o 2,0 proc. i 1,3 proc. wyższym niż w lutym br.
Ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem były niższe niż w poprzednim miesiącu br. o 0,1 proc.
Podniesiono opłaty za najem mieszkania (o 0,3 proc.).
Ceny nośników energii były niższe niż w lutym br. (przeciętnie o 0,3 proc., w tym gazu – o 1,5 proc., opału oraz energii cieplnej – po 0,1 proc.).
Droższe niż w lutym br. były meble, artykuły dekoracyjne, sprzęt oświetleniowy oraz usługi związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego (po 0,3 proc.), a także artykuły włókiennicze (o 0,1 proc.). Ceny środków czyszczących i konserwujących pozostały na poziomie notowanym w poprzednim miesiącu. Mniej niż w lutym br. płacono natomiast za urządzenia gospodarstwa domowego (o 0,2 proc.).

W marcu br. opłaty związane ze zdrowiem wzrosły o 0,3 proc.. Więcej należało zapłacić za usługi stomatologiczne (o 0,6 proc.) i lekarskie (o 0,4 proc.). W porównaniu z poprzednim miesiącem podrożały wyroby farmaceutyczne, urządzenia i sprzęt terapeutyczny oraz usługi szpitalne (po 0,3 proc.). Potaniały natomiast usługi sanatoryjne (o 2,6 proc.).
Ceny w zakresie transportu były niższe niż w lutym br. o 0,9 proc.
Po obserwowanych od grudnia 2016 r. wzrostach, w marcu br. obniżyły się ceny paliw do prywatnych środków transportu (przeciętnie o 1,3 proc., w tym oleju napędowego – o 1,7 proc., benzyny oraz gazu ciekłego – po 1,2 proc.).
Spośród innych towarów i usług, w marcu br. mniej niż w poprzednim miesiącu płacono za artykuły do higieny osobistej i kosmetyki (o 0,4 proc.).

Inflacja roczna to 2 procent

Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w marcu br., w porównaniu z analogicznym miesiącem ub. roku, wyniósł 2,0 proc. (w tym towarów – o 2,0 proc. i usług – o 1,9 proc.) i znajdował się w granicach odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej.

Największy wpływ na ukształtowanie się wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na tym poziomie miały wzrosty opłat związanych z transportem (o 9,4 proc.), wyższe ceny żywności (o 3,4 proc.) oraz w zakresie mieszkania (o 1,2 proc.). Niższe ceny odzieży i obuwia (o 5,5 proc.), a także opłat związanych z łącznością (o 1,2 proc.) obniżyły ten wskaźnik odpowiednio o 0,32 p. proc. i 0,07 p. proc.

Obejrzyj wideo:

Brexit na pewno zachwieje polskim eksportem? Dlaczego, wyjaśnia ekspert