Od dziś (a formalnie od17 grudnia 2016 r.) wszyscy, którzy chcą budować lub rozbudowywać dom muszą korzystać z nowych wniosków dotyczących zgłoszeń lub pozwoleń na wykonywanie prac budowlanych.

Dotyczy to: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę. Nowe wzory zostały trzy miesiące temu rozesłane przez Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa do wszystkich samorządów.
MIB przygotowało także przykładowo wypełnione wzory, dostępne w wersji edytowalnej na www.mib.gov.pl (link do strony na dole artykułu).

Uproszczenie wzorów wniosków o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenie budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów: wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, oraz decyzji o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym, wzory wniosków będą maksymalnie uproszczone oraz bardziej czytelne. Ponadto realizuje ono uwagi  NIK dotyczące uwzględnienia we wzorze decyzji o pozwoleniu na budowę miejsca na wpisanie stron postępowania.
 
Rozporządzenie określa wzory:
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1), który stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia;
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2), które stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia;
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3), które stanowi załącznik nr 3 do rozporządzenia;
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), która stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia;
Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5), która stanowi załącznik nr 5 do rozporządzenia.
 
Do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego złożonego przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
 

MIB udostępniło na stronie internetowej nowe wzory w formie edytowalnej

 
Wniosek o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B-1) - załącznik nr 1 do rozporządzenia;
Zgłoszenie budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B-2) - załącznik nr 2 do rozporządzenia;
Oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-3) - załącznik nr 3 do rozporządzenia;
Informacja uzupełniająca do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4) - załącznik nr 4 do rozporządzenia;
Decyzja o pozwoleniu na budowę lub rozbiórkę (B-5) - załącznik nr 5 do rozporządzenia.
 
Wzory mogą być elektronicznie wypełniane przez inwestorów, co wiąże się możliwością zwiększania miejsca na wpisanie poszczególnych danych oraz możliwością dodawania kolejnych pozycji w ramach poszczególnych punktów, jeżeli inwestor potrzebuje wpisać więcej danych. Ważne jest, aby zachowana została struktura wzorów wniosków, co znaczy że nie jest dopuszczalne zmienianie kolejności wpisania poszczególnych danych albo wpisywanie danych nie przewidzianych we wzorach. Miejsce na wpisanie dodatkowych danych, np. danych pełnomocnika, zostało przewidziane we wzorze informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B-4), który stanowi załącznik nr 4 do rozporządzenia.

Obejrzyj:
http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/startuje-pierwsza-ogolnopolska-siec-szybkiego-ladowania-pojazdow-elektrycznych,11546184/
 
MIB udostępniło na stronie internetowej przykłady wypełnienia poszczególnych wzorów
1) Wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę (B1) dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, rozbiórka budynku mieszkalnego, rozbudowa szkoły, rozbudowa szpitala, rozbudowa hali magazynowej, nadbudowa budynku mieszkalnego na nieruchomości spółdzielni mieszkaniowej, nadbudowa budynku mieszkalnego na nieruchomości wspólnoty mieszkaniowej, budowa, przebudowa i rozbudowa linii kolejowej, rozbudowa drogi wojewódzkiej,
 2) głoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (B2) dla inwestycji: budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego,
3) oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B3) dla inwestorów: osoba fizyczna, mąż składający oświadczenie jako pełnomocnik żony,
osoba prawna, szkoła gminna, szpital miejski, wspólnota mieszkaniowa, właściciel lokalu we wspólnocie mieszkaniowej, spółdzielnia mieszkaniowa, osoba fizyczna posiadająca w zasobach spółdzielni mieszkaniowej prawo odrębnej własności lokalu lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
3) informacji uzupełniającej do wniosku o pozwolenie na budowę lub rozbiórkę, zgłoszenia budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane (B4): uzupełnienie danych pełnomocnika inwestora.

Czytaj też:
http://www.strefabiznesu.pl/wiadomosci/a/co-zdrozeje-w-2017-roku-na-pierwszy-ogien-pojda-leki-bez-recepty,11586438/

 Opisowe informacje
Informacja w kwestii reprezentacji osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej (tzw. ułomna osoba prawna),
Informacja w kwestii pełnomocnictwa,
Informacja w przedmiocie obowiązku wniesienia opłaty skarbowej.

Link do strony ze wzorami
http://mib.gov.pl/2-proces_budowlany.htm