W Londynie pracuje ok. 5,2 mln osób, z czego 38 proc. pochodzi spoza Wielkiej Brytanii. 13 proc. przyjechało tam z krajów UE, a 25 proc. z innych części świata. Wartość ekonomiczna wytworzona przez pracowników spoza Wlk. Brytanii rocznie to ok. 22 proc. londyńskiej wartości dodanej brutto.

Liczba osób mieszkających w Londynie zwiększyła się z 7,4 mln w 2005 r. do 8,7 mln w 2015 r. To najwyższy wzrost w ciągu ostatnich 100 lat zmian populacji w tym mieście. Najliczniejszą grupę imigrantów w Londynie stanowią Hindusi (3,3 proc.), Polacy (1,9 proc.) i Pakistańczycy (1,5 proc.).

Znaczenie imigrantów dla gospodarki Londynu

W 2015 r. w Londynie pracowało ok. 5,2 mln osób (w 2005 r. 4,3 mln), z czego 38 proc. pochodziło spoza Wielkiej Brytanii. 13 proc., czyli ponad 682 tys., przyjechało tam z krajów Unii Europejskiej – to ponad dwa razy tyle co w 2015 r. Z kolei liczba pracowników spoza Wlk. Brytanii i UE w 2015 wynosiła 25 proc., czyli ok. 1,3 mln – w 2005 r. było ich ok. 1 mln.

Jak podkreślają autorzy raportu PwC, Londyn przyciąga wykwalifikowanych pracowników. Niemal 60 proc. imigrantów z krajów, które znalazły się w Unii Europejskiej przed 2004 r., zajmuje kierownicze i specjalistyczne stanowiska. Jeśli chodzi o kraje znajdujące się w UE najwcześniej od 2004 r. ta struktura wygląda trochę inaczej: 22 proc. zajmuje menedżerskie i specjalistyczne stanowiska, 15 proc. pełni role nadzorujące, 32 proc. prowadzi własne firmy lub pracuje dla małych przedsiębiorstw, a pozostałe 31 proc. wykonuje prace codzienne.

Z analizy ekspertów PwC wynika, że wartość ekonomiczna wytworzona przez pracowników spoza Wlk. Brytanii rocznie to ok. 22 proc. londyńskiej wartości dodanej brutto. Średnio jedna taka osoba pracująca w Londynie w pełnym wymiarze godzin przyczynia się do wytworzenia dodatkowo 46 tys. funtów rocznie netto w wartości dodanej brutto. Co ważne, pracujący imigranci przyczyniają się do tworzenia nowych miejsc pracy – wartość dodana brutto wytworzona przez dziesięciu takich pracowników wspiera dodatkowo ok. 4 miejsca pracy. Skutkiem tego jest zmniejszająca się liczba pozostających bez pracy rodowitych londyńczyków w wieku produkcyjnym – w 2005 r. było ich ponad 608 tys., w 2015 r. nieco ponad 537 tys.

Głównym powodem przyjazdu do Londynu dla osób z krajów, które dołączyły do Unii Europejskiej w 2004 r. i później jest praca (52 proc.). Z kolei 10 proc. przyjeżdża do stolicy Wlk. Brytanii na studia. Więcej studentów przybywa do Londynu z krajów tzw. starej Unii (17 proc.), a także z pozostałych części świata (19 proc.).